Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z. Menu-Optionen


...
2023


Opłatek Wigilijny Berlińskiej Polonii 2023

W Berlinie Polonia spotkała się przy wigilijnym stole w historycznej LabSaal na obrzeżach Berlina w malowniczej scenerii berlińskiej wioski wcielonej na początku poprzedniego stulecia w granice miasta. Ten sielski charakter pasuje do charakteru spotkania wigilijnego. Dlatego udali się więc wszyscy, którzy sprzyjają działaniom zarządu Polskiej Rady Związku Krajowego na Lübars, aby przełamać się opłatkiem i wspólnie zaśpiewać „Wśród nocnej ciszy”.

Na spotkanie przybyło 160 przedstawicieli związków polonijnych z Berlina: działacze polonijni, prezesi, animatorzy kultury, nauczyciele, sportowcy, artyści, polonijni dziennikarze, pisarze, fotografowie, turyści, biznesmeni, członkowie i przyjaciele polskiej Rady. Witając gości przewodniczący Polskiej Rady Ferdynand Domaradzki podkreślał wagę wspólnego działania, które wtedy przynosi skutki, gdy Polonia mówi jednym donośnym głosem.

Na spotkanie przybyła Burmistrz Dzielnicy Reinickendorf Pani Emine Demirbüken-Wegner oraz Radna Dzielnicy Pani Julia Schrod-Thiel. Pani Burmistrz wraz z życzeniami przekazała na ręce prezesa zarządu Polskiej Rady podziękowania za wieloletnią owocną współpracę i polski wkład w kształtowanie wielokulturowego oblicza Reinickendorf, gdzie Polacy zajmują ważne i zauważalne miejsce. Podkreślała, że podtrzymywanie kultury, tradycji i języka są wartościami, które każdy powinien pielęgnować. Zapewniała, że będzie odwiedzać imprezy Polskiej Rady, bo z przyjemnością poznaje coraz to nowe polskie tradycje i zwyczaje, a polska bombka, którą otrzymała, zajmie szczególne miejsce na choince w jej domu. Jako świąteczny podarek przekazała czek od Ratusza w dowód uznania dla pracy zarządu.

Z Polski przybyli ważni goście przywożąc życzenia z Senatu RP: Senatorowie Wojciech Ziemniak, Benjamin Godyla i Janusz Godek. Obok życzeń przywieźli obietnicę, że Polonia Berlina będzie pod ich szczególną opieką. Wszyscy zapewniali, że z wielką przyjemnością przyjęli zaproszenia Rady, aby osobiście przekazać życzenia i przełamać się opłatkiem z członkami berlińskiej polonijnej rodziny.

Pani Alicja Brzan-Kloś z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach i członek Rady Krajowej przywiozła życzenia od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Ze Stowarzyszeniem w Katowicach Rada współpracuje od wielu lat na polu wymiany szkół, pomocy dla uciekinierów z Ukrainy, a tym roku także akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Z Kołobrzegu przyjechała wiceprezydent Pani Ewa Pełechata, a ze Szczecina przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Berlin-Kreuzberg - Szczecin. Kierownik Biura Polonii w Berlinie dr Brygida Helbig-Miszewski i Kierownik portalu VIVA Agata Lewandowski przekazały ciepłe życzenia od Biura.

Dzieci z teatru „Bez Paniki” PTS „ Oświata” przygotowały przepiękne jasełka, pod kierunkiem Edyty Gurdy-Jędrasiak i Magdaleny Grzybeckiej- Szczepańskiej. Małgorzata Sitek i Andrzej Szpak animowali Polonusów do wspólnego śpiewania kolęd. Wieczór prowadzili Przemysław Walkowicz i dr Małgorzata Śniadecka. Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy polskim restauratorom „Polskiemu Bistro”, Sklepom u „ Zosi” i wszystkim, którzy zadbali, aby na polonijnej wigilii nie zabrakło polskich tradycyjnych potraw.

Dziękujemy Panu Senatorowi Godyli za polskie wypieki i pierniczki, którymi obdarował każdego z uczestników.

Paczki i dary przyniesione przez Polonię pod choinkę przekazane zostaną do Pierwszego i Drugiego Oddziału Domu Dziecka w Świebodzinie. W imieniu wychowanków dziękujemy.

Dziękujemy czasopismu „KONTAKTY” za sponsoring i wsparcie medialne.

Projekt współfinansowany był ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu dla Organizacji Polonijnych - Regranting 2 Edycji poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie, za co w imieniu berlińskiej polonijnej rodziny składamy serdeczne podziękowania!!!

Text/Fotos: Małgorzata Kohn


Opłatek Wigilijny Berlińskiej Polonii


Tradycyjnie w trzecią sobotę adwentu Zarząd Polnischer Rat in Berlin - Polska Rada w Berlinie zaprasza swoich członków na Opłatek Wigilijny Berlińskiej Polonii.

Zaproszenie kierujemy do naszych członków oraz jak co roku prośbę o przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Świebodzinie.Spotkanie finansowe jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu dla Organizacji Polonijnych- Regranting 2 Edycji.Polonijny
PŁOMIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 2023
w Berlinie

105 Rocznicę Niepodległości Berlińska Polonia uczciła oddając hołd Legionistom i wpominając Bohaterów walki o wolność zapalając Płomień Niepodległości.

W sobotę 11. listopada po raz piąty w Berlinie zapłonął Płomień Niepodległości. Uroczystość zorganizował zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Polonię powitał przewodniczący Rady Ferdynand Domaradzki, który po raz kolejny zaprosił Polonusów na rodzinną posesję na Lübars, aby zapalić ogień w hołdzie Polskim Bohaterom.

Tradycja Ognia Niepodległości ma przedwojenne korzenie. Polscy harcerze już przed wojną przywozili go z Kostiuchnówki na wołyńskim Podlasiu na dzisiejszej Ukrainie do Warszawy na centralne uroczystości.

Polska Rada w Berlinie odwiedziła Wołyń i miejsce bitwy Legionów Piłsudskiego w stulecie Niepodległości w 2018r. (zdjęcia poniżej) i od tamtej pory zapala Płomień Niepodległości w Berlinie.


W Kostiuchnówce Legioniści stoczyli swoją największą bitwę w 1916r. Walczyły tam po raz pierwszy wszystkie trzy brygady razem. Do bitwy kostiuchnowskiej brygady te były rozrzucone i ściągnięte w 1915 roku do obozu w lasach. W 1916 roku broniły podczas ofensywy swych pozycji. W tym czasie alianci i Niemcy wykrwawiali się pod Verdun. Naciskano zatem na Rosję, żeby zrobiła ofensywę, aby Niemcy część wojsk przerzucili z frontu zachodniego, by alianci mogli się posunąć do przodu. Właśnie pod Kostiuchnówką uderzyła kontrofensywa, a Legioniści bronili swych pozycji kilka dni i dzięki ich poświęceniu front nie został przerwany.

11. listopada w Święto Niepodległości Ogień Niepodległości płomieniem z Kostiuchnówki zapalony został na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Zapalili go m.in. harcerze z Hufca Wołyń na Ukrainie oraz Hufca Zgierz, którzy na rowerach przewieźli go do Warszawy. Na co dzień odnajdują oni w kostiuchnowskich lasach groby Legionistów, przenoszą szczątki na cmentarz polowy i opiekują się mogiłami Legionistów na wołyńskim Podlasiu.

"Nasza ojczyna, to te szerokie pola
To ta czarna, pługiem przeorana ziemia.
Nasza ojczyzna, to rzek niebieskie wstęgi,
Nasza ojczyzna to ludzi miliony,
Polska mowa i sztandar biało-czerwony.
To i ci ludzie, co dawniej w Polsce żyli
I czynami życia tę Polskę wsławili,
Jedni w obronie na polach bitw legli
A pisarze piórem ducha Polski strzegli.(...)"
                          Jan Kukuczka


Tymi słowami z wiersza swojego ojca Małgosia Sitek zaczęła prowadzenie uroczystości w Berlinie. Wraz z Andrzejem Szpakiem przygotowała program przypominający historię Polski od powstań narodowych po drugą wojnę światową. Wspaniałą opowieść muzyczno-słowną przypominającą Polskich Bohaterów oklaskiwała hojnie berlińska Polonia licznie zgromadzona wokół Płomienia Niepodległości 2023 w Berlinie. Oczywiście można było zjeść tradycyjną wojskową grochówkę i wypić kubek grzanego wina. Przy ognisku pieczono kiełbasę i przy akompaniamencie akordeonu śpiewano pieśni legionowe i biesiadne. Nie zabrakło „Sokołów”, które napisał 1920r. Ukrainiec walczący z Rosją u boku polskiej armii o wolność Polski i Ukrainy.

Relacja: Małgorzata Kohn
Zdjęcia: Małgorzata Tuszyńska


2023.11.25 Andrzejki2023.10.01 Rezolucja Kongresu Organizacji Polonijnych w Bonn

Rezolucja Kongresu Organizacji Polonijnych w Bonn 2023

Uczestnicy Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech obradujäcych w dniach od 29 września do 1 października w Bonn, zwracają się do władz polskich z apelem o szacunek do wszystkich organizacji polskich w Niemczech, a nie tylko do tych przez nich wybranych.

W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa o złączeniu „więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie". Art. 36 stanowi, że „podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej". Konstytucja nie różnicuje jakich obywateli państwo polskie powinno wspierać, a jakich nie.

Członkowie naszych stowarzyszeń są polskimi obywatelami, a zatem państwo polskie ma obowiązek wspierać je wszystkie. Niemniej jednak w ostatnich latach dochodzi do wyłączenia z tego wsparcia niektórych organizacji polonijnych. Jest to wbrew zasadom demokracji oraz zasad Konstytucji.

Żądamy od polskich władz wypełniania przepisów Konstytucji włączania w konsultacje oraz wspierania finansowego wszystkich organizacji polonijnych, bez względu na polityczne sympatie urzędników państwowych.

Uczestnicy Kongresu z niepokojem odnotowują fakt działania władz polskich prowadzących do napiętych relacji z Unią Europejską. Osłabia to dobry wizerunek Polski i pozycję polskich obywateli w Niemczech.

Pragniemy, aby władze polskie pracowały w duchu wspólnych europejskich wartości, dla podniesienia wartości Polski i Polonii w Europie.

Bonn, 1. października .2023
2023.09.28 Europa-Schule - Infoabend


Staatliche Europa-Schule zaprasza na wieczór informacjny na godz.18:30 w czwartek 28.09.2023

dalsze informacje: katharina-heinroth-grundschule.de


2023.09.24 Piotr Golema pozegnanie
20230922_grzybobranie

Zjednoczenie Polaków w Berlinie
pod patronatem Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie
zaprasza na

Spotkanie Jesienne
„Na grzyby, na ryby“

które odbędze sie w dniach
22—24.09.2023
w Pałacu Wiejce
w Wiejcach koło Skwierzyny


Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 20:00 Kolacją
W sobotę po śniadaniu wyjŚcie na grzyby, na ryby.
O godzinie 15:00 ognisko z kiełbaskami i piwem.
O 20:00 uroczysta kolacja z muzyką, rozdanie pucharów za największego grzyba i najwiekszą rybę oraz nagrody.
W niedzielę po śniadaniu wyjazd.

Cena od osoby 210 €
Informacja i rezerwacja uczestnictwa
Elżbieta Michalak
Tel. +49 178 147 7617
Vereinigung d. Polen in Berlin eV
Konto DE48 8306 5408 0004 2358 51
BIC GENODEF1SLR


20230921_Lidzbark_zjazd_mlodziezy
Wspolnota_Polska_30_lecie


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza do udziału w

"KOPERNIK CAMP LIDZBARK WARMIŃSKI 2023"
Jubileuszowy Zjazd Młodzieży Kopernik Camp


w ramach międzynarodowego projektu "z Kopernikiem przez świat"

21-24 września 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Do udziału zapraszamy osoby w wieku od 18 do 35 lat z różnymi zainteresowaniami: naukowców, humanistów, liderów, społeczników, ludzi aktywnych.
1. organizatorzy pokrywają koszty noclegu w kilku osobowych pokojach, wyżywienie, transport na miejscu i korzystanie ze wszystkich atrakcji zakwaterowanie: Hotel Termy Warmińskie przy ul. Kąpielowej 1 w Lidzbarku Warmińskim
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników.
3. Uczestnicy muszą być ubezpieczeni na podróż oraz pobyt i uczestnictwo w uroczystości we własnym zakresie.
4. Uczestnik w formularzu uzasadni krótko, dlaczego to właśnie on powinien wziąć udział Zjeździe.
5. Na podstawie zgłoszeń Organizator wyśle informację o zakwalifikowaniu do udziału w zjeździe na adres mailowy podany przy rejestracji.
6. Uczestnik w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się poprzez adres emailowy: kopernik@swp.org.pl

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie:
Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

Formularz rejestracyjny na stronie - wspolnotapolska.org

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie zapewni aktywizację środowiska młodej Polonii i zaangażuje ją przez zabawę, której celem jest edukacja kulturowa, a także promocja miejsc związanych z wielkim astronomem oraz włączenie ich do programów pobytów edukacyjnych. Uczestnictwo w Kopernik Camp będzie dla młodzieży okazją do poznania kraju pochodzenia, podniesienia kompetencji językowych, integracji z rówieśnikami z całego świata.

Serdecznie zapraszamy !!!
2023.09.15_SprachCafe_LesungSerdecznie zapraszamy do SprachCafé Polnisch
na spotkanie z autorką i jej książką

BERNADETTE CONRAD
"Was dich spaltet" 

Spotkanie odbędzie się w piątek, 15 września 2023, w godz. 19:00-21:00 w Kafejce przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, tuż przy S-Bhf Wollankstrasse„Dlaczego relacja między rodzeństwem jest miejscem dramatu rodziców? – Kati zadaje sobie to pytanie, gdy z młodszą siostrą Evą z byle powodu dochodzi do rozłamu. Chociaż Eva jest również blisko córek Kati, ma inny stosunek do ich wspólnych rodziców. Fakt, że Kati od jakiegoś czasu bada traumatyczną historię wojny i ucieczki swojego zmarłego ojca, wydaje się pogłębiać rozdźwięk. Kto jest za co winny? I czy chodzi o poczucie winy? Czy w rodzinach może istnieć nieskrępowana bliskość? Czy jest jakieś wyjście? Powieść opowiada o roku w rodzinie, w której rozgrywają się historie czterech pokoleń.“ więcej...

2023.09.10_festyn 2023.09.10_festyn

20230910_zabawa_bez_granic_zaproszenie.pdf
20230910_spiel_ohne_grenzen_einladung.pdf

„Zabawa bez granic” na obrzeżach Berlina

„Zabawa bez granic” to polonijny festyn organizowany przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie na podmiejskich łąkach w Lübars. Te cykliczne spotkania to jedna z najbardziej popularnych imprez jesiennych, w której uczestniczą polskie rodziny. Na berlińskie łąki Polacy mieszkający w Berlinie przychodzą bowiem całymi rodzinami, poczynając od najstarszych wiekiem ludzi po najmłodszą latorośl.Festyn ten ma bardzo długą tradycję i swoją wierną publiczność.

W drugą niedzielę września (10.09.2023r.) od rana w Berlinie słońce świeciło bardzo mocno. Na łąkach przy Alter Bernauer Heerweg 31 w Reinickendorf zbudowano polonijne miasteczko z parasolami przy stanowiskach sportowych, ze straganami dla stowarzyszeń oraz polonijnych restauratorów.

Program festynu skierowany został bowiem do dorosłych i do dzieci. Specjałami polskiej kuchni i polską muzyką przyciągał dorosłych, a polonijnych milusińskich zachęcał do spróbowania swoich sił w przeróżnych kategoriach sportowych i artystycznych.

Na stoiskach członkowie i sympatycy Polskiej Rady w Berlinie oferowali uczestnikom warsztaty, zabawy oraz gry animacyjne i sportowe. Uczestnicy festynu mieli okazję dać upust swojej energii pogrywając w ping ponga, badmintona, koszykówkę, piłkę nożną czy darta. Można było przypomnieć sobie stare polskie i niemieckie zabawy: gry w klasy, bieg z kartoflem, które przeprowadzali berlińscy turyści skupieni wokół PTTK w Berlinie.

W malarskiej galerii plenerowej Eli Woźniewskiej i stacji graffiti można było namalować swój obraz, a skakać przez skakankę, czy grać w gumę lub zrobić wymyślną fryzurę pod opieką pedagogów Towarzystwa „Oświata”.

Dzieci posiadały karty obiegowe, na których zaliczały różne dyscypliny sportowe i sprawności. Najmłodsi posłuchać mogli pięknie czytanych bajek, a nieco starsi podzielić się swoją wiedzą na temat Aleksandra Fredry w konkursie z okazji 230. rocznicy urodzin komediopisarza.

Największą popularnością jak zwykle cieszył się konkurs latawca. Pod kierunkiem instruktorów z aeroklubu z Zielonej Góry konstruowano latawce, a za najpiękniejsze komisja sędziowska przyznawała puchary i dyplomy. W tym roku wiatr mimo upału dopisał i latawce unosiły się wysoko nad łąką w Reinickendorf.

Wszyscy podziwiali biegaczy tradycyjnego biegu przełajowego dla dorosłych i dzieci. Najmłodsza uczestnika biegu miała 3 latka, a najstarszy biegacz 83 lata. Mimo upału pobiegli przez łąki na Lübars zdobywając puchary i medale, które wręczała wraz z przewodniczącym Polskiej Rady Ferdynandem Domaradzkim, kierownik Biura Polonii dr Brygida Helbig-Miszewski.

Oprócz zabaw dla dzieci i dorosłych, Akademia Cyrkowa oraz dmuchany plac zabaw były najczęściej obleganymi przez milusińskich atrakcjami. Na festynie zagrali „New Voice System” i „Bloody Kishka” oraz Małgosia Sitek i Andrzej Szpak. Specjalnie z Warszawy na festyn przyjechała poseł Joanna Fabisiak, która regularnie odwiedza berlińską Polonię jako członek sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą.

Imprezę prowadziła Agata Lewandowska - specjalistka od polonijnych mediów z Biura Polonii.

Największą jednak radość i przyjemność sprawiały Polonusom spotkania i rozmowy w towarzystwie Rodaków oraz przysmaki polskiej kuchni przygotowane przez Sklepy „u Zosi” na Moabit i Spandau, „Polskie Bistro” z Tempelhof oraz „Polskie Delikatesy” z Wittenau. Mimo upału bogaty program sportowo – kulturalny przyciągnął wielu zwolenników piknikowej zabawy.

Festyn „Zabawa bez granic” przygotowała rzesza zapaleńców, którzy pod egidą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie od 25 lat niezmiennie organizują to wspaniałe jesienne polonijne spotkanie dla polskich i niemieckich rodzin. Za to oddanie polonijnej sprawie należą im się gorące podziękowania.

Projekt „Zabawa bez granic” sfinansowany został ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów oraz Sparkasse Berlin.Relacja: Małgorzata Kohn
Wrzesień to miesiąc pamięci o napaści Niemiec na Polskę w 1939r. i rozpoczęciu II wojny światowej.01. września przedstawiciele Polskiej Rady wzięli udział w spotkaniu pamięci 84 rocznicy agresji Niemiec na Polskę.

Uroczystość zorganizowała w Berlin-Tiergarten fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz Instytut Spraw Polskich z Darmstadt. Miejsce to w okolicy dawnej Opery Krolla na Große Querallee jest symboliczne dla historii Polski i Niemiec. Naziści ogłosili tu w 1939r. wiadomość o napaści na Polskę. Właśnie tutaj ma powstać długooczekiwany Dom Polsko-Niemiecki i znak pamięci: pomnik pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej, o którego konieczność powstania postulował Władysław Bartoszewski już 2012r.

W uroczystości wzięło udział wielu niemieckich polityków i przedstawicieli różnych instytucji. Przemawiali: Uwe Neumärker - fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, prof. dr Peter Oliver Loew - Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Annalena Baerbock - minister spraw zagranicznych, Claudia Roth - minister kultury, Dariusz Pawłoś - Ambasador RP.

W czasie uroczystości udostępniono wideowywiad ze świadkiem historii panią Krystyną Zachwatowicz-Wajdą, która mówiła o konieczności przechowania pamięci prawdy historycznej i przekazywania jej przyszłym pokoleniom w imię wspólnej przyszłości wolnej od faszyzmu. Jej zdaniem powinniśmy być uważni, ponieważ ruchy faszystowskie na nowo odżywają w wielu krajach Europy. Mówcy wspominali słowa ocalałego z Holocaustu Mariana Turskiego oraz Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Ostrzegają oni przed powracającym widmem faszyzmu, które w dzisiejszych czasach zyskuje coraz więcej zwolenników.

W pamięci zapadły także słowa pani minister Baerbock. Wspominając swoją wizytę w Warszawie i spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego wyraziła ona przekonanie, że Niemcy nie mogą zapomnieć historycznej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Bez względu na to czy naród niemiecki dostanie przebaczenie czy nie, pamięć o tych okrutnych wydarzeniach wpisana jest na stałe w historię wszystkich następnych niemieckich pokoleń.

W czasie uroczystości wykonywano utwory Ignacego Waghaltera mało znanego dziś kompozytora i dyrygenta, polskiego Żyda, ofiary nazizmu oraz recytowano wiersze Anny Świerczyńskiej.
kajaki… kajaki… kajaki 2023

wspaniała przygoda, weekendowy spływ kajakowy po rzece Pliszce, organizowany pod patronatem Polskiej Rady w Berlinie. 

W piątek 30 czerwca wybraliśmy się z grupą polonijnych przyjaciół na spływ kajakami w okolicach Kosobudza po rzece Pliszka. Komandorem wyprawy i  organizatorem był Darkek Klichowski, który zadbał o wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Parę osób miało to szczęście i przyjemność, że mogło  przybyć na miejsce busem Darka i Zosi. Inni dojeżdżali na własną rękę. Zosia dowiozła grupę „Wesołym Autobusem”, mimo deszczu i długich korków, bezpiecznie do celu. Przygoda i zabawa zaczęła się dla nas już w czasie podróży. Mieliśmy okazję obejrzeć na wideo relacje  z wielu polonijnych wspólnych spotkań i wypraw. Dla nas, nowicjuszy było to bardzo ciekawe i fascynujące.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w ośrodku „Pod Modrzewiem”. To doskonała baza, która zapewniała także wiele innych atrakcji. Oferuje wygodne pokoje i wspaniałe domowe jedzenie. Można było tutaj  zabrać ze sobą nawet swojego domowego pupila. 

Powitalna kolacja, składająca się z kilku potraw, podana była na szwedzkim stole, na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Każdy mógł sobie ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych. Jedzenia było w bród.  Nie  byliśmy w stanie tego wszystkiego zjeść. Wieczór się miło rozwijał. Po sytej kolacji tańczyliśmy i śpiewaliśmy nasze polskie piosenki przy akompaniamencie gitary, na której, z wielkim zaangażowaniem grał nam Sławek. Potem tańczyliśmy do późnej nocy przy wspólnym DJ-owaniu. 

W sobotę rano pogoda się poprawiła. Mgła opadła jeszcze przed śniadaniem, niebo się rozpogodziło. Zrobiło się słonecznie i ciepło. Wiele osób z naszej grupy udało się na spacer brzegiem jeziora albo po okolicznych łąkach i lasach, a ci odważniejsi kąpali się nawet w jeziorze. Po wspaniałym śniadaniu ok. godz 11 wyruszyliśmy samochodami w poszukiwaniu kajakowej przygody do Debrzynicy - miejsca, w którym znajdowała się wypożyczalnia kajaków firmy pana Radka „ Kajaki24”. Pan Radek i Komandor Rejsu perfekcyjnie zaplanowali naszą kajakową wyprawę. Nie musieliśmy się o nic martwić. Przez cały czas pozostawaliśmy pod ciągłą i czujną opieką Komandora i Zosi jego małżonki.

Przed wypłynięciem zapoznano nas z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i omówiono rodzaj trasy i sprawy organizacyjne. 

Rzeczka Pliszka była niezbyt szeroka i głęboka, jednak poziom wody był na tyle wysoki, że nie musieliśmy przenosić kajaków. Trasa była urocza i bardzo spokojna, aczkolwiek czyhało na nas parę przeszkód.  Jedna  z nich, to powalone drzewo, pod którym trochę ciężko było przepłynąć. My kobietki kładliśmy się na płasko w kajaku, a chłopaki przeszły to drzewo okrakiem. Okazało się, że spływ kajakowy jest uniwersalną formą aktywności dla każdego. Płynąc rzeczką podziwialiśmy dziką naturę i  piękne lasy. Ta malownicza trasa podczas kilkugodzinnego spływu pozwalała nam wyciszyć się i zaczerpnąć energię  na nowy nadchodzący tydzień. 

Trasę zakończyliśmy na moście, skąd zabrano nas do miejsca rozpoczęcia kajakowej przygody, a tam ... tam czekała na nas niespodzianka: pyszna domowa zupa gulaszowa.  

Po powrocie do ośrodka „Pod Modrzewiem” spędziliśmy miły wieczór przy wyśmienitej i obfitej kolacji, akompaniamencie gitary, śpiewie i tańcach. Bawiliśmy się świetnie.

To były niezapomniane, wspólnie spędzone dni. Uczestniczyliśmy we wspaniałej przygodzie, która na zawsze pozostanie nam w pamięci.   Razem w gronie polonijnych znajomych zapamiętamy  chwile pełne wrażeń i miłe wieczory. Lepiej się poznaliśmy, umocniliśmy nasze znajomości i związaliśmy się jeszcze bardziej. Będziemy co roku do tego wracać, aby przeżyć to jeszcze raz.

Wielkie podziękowania dla organizatorów:  naszego Komandora oraz dla Radka właściciela firmy „Kajaki24” za zorganizowanie tej wspaniałej polonijnej  przygody. Gorące i wyjątkowe podziękowania dla Zosi, która szczególnie się  o nas troszczy. Chciałabym jeszcze podziękować prezesowi Polskiej Rady Ferdynandowi Domaradzkiemu, który jest sercem i duszą Polskiej Polonii,  bez jego zaangażowania nie bylibyśmy dzisiaj tutaj.

Tekst: Jolanta Kubica
Fotos: ...


Christian Cichowski

Non omnis moriar.../ Nie wszystko umiera

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

Christiana Cichowskiego.

Odszedł od nas za wcześnie, niespodziewanie, po cichu. Pozostawił szerokie grono osób, z którymi aktywnie działał i realizował swoje pasje. Przeżył 77 lat.

W Berlinie był nauczycielem i wieloletnim członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”. Od początku przyjacielem i cichą podporą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Już pod koniec lat 90-tych, jako nauczyciel Towarzystwa „Oświata” wędrował po Berlinie od punktu nauczania do punktu nauczania z plecakiem wypchanym atlasami geograficznymi, aby uczniom „Oświaty” przybliżać geografię Polski. Dodatkowo był skarbnikiem w zarządzie Towarzystwa wielu kadencji. Aktywnie współpracował z polonijnymi klubami turystycznymi w Berlinie. Po założeniu w 2012 roku Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie był jej przyjacielem i wsparciem. Dyskretnie obecny we wszystkich działaniach, pozostawał na drugim planie: skromny, spokojny, małomówny, dyskretny, łagodny, służący radą i pomocą, zawsze, gdy było trzeba i do końca.

Na Śląsku był profesorem i wychowawcą I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Jego pasją były góry. Jako nauczyciel geografii był pomysłodawcą i organizatorem rajdu turystycznego po polskich górach zwanego do dziś „Rajdem Słowaka”. To z jego inicjatywy uczniowie Liceum im. Słowackiego pierwszy raz w 1977r. wybrali się na rajd pieszy do Węgierskiej Górki. Osobiście uczestniczył we wszystkich 43 rajdach i stał w kręgu przekazując uścisk przyjaźni śpiewając „Ogniska już dogasa blask”.
Dziś przyszło nam stanąć w pożegnalnym kręgu bez Ciebie Christianie... „przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia...”

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd i Członkowie
Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie

Berlin, 15.05.2023

Mszę świętą za duszę Zmarłego odprawi proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, ks. Przemysław Kawecki,
w sobotę 8 lipca 2023r o godzinie 18
w Bazylice Św. Jana przy Lilienthalstr. 5 w Berlinie
Polonijny Festyn Sportowy w Hanowerze

W sobotę, 17.06.2023r. Polonia z Hanoweru organizowała Festyn Sportowy.

Okazją była 32 rocznica podpisania polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” przez Jana Krzysztofa Bieleckiego i Helmuta Kohla, 17.6.1991r.

Delegacja Polskiej Rady i Zjednoczenia Polaków w Berlinie została zaproszona do wspólnego świętowania na ogromnym terenie Klubu Sportowego „SC Polonia Hannover e.V.” przy ulicy Am Großen Garten 5. Dziękujemy pani Sylwii Jasion za opiekę i sprawną koordynację festynu!

Zaraz po dotarciu na miejsce pan Anton Stiller zaprosił nas na spacer po hanowerskiej starówce.

Duże wrażenie zrobił na nas Nowy Ratusz, imponująca budowla z makietami miasta z różnych okresów jego istnienia, w ogromnej hali na parterze. Zajrzeliśmy do kilku pięknych kościołów – Marktkirche oraz Kreuzkirche ze słynnym ołtarzem Lucasa Cranacha Starszego. Natomiast kościół św. Idziego nie został odbudowany po wojnie i jego resztki murów przypominają o barbarzyństwach wojen. Wisi tam dzwon – podarunek mieszkańców Hiroszimy.

Ciekawostką jest „czerwona linia”, która wyznacza szlak do zwiedzania. Ma ona 36 punktów prowadzących do najciekawszych zabytków na starówce. Skulpturmeile to ciąg nowoczesnych rzeźb, między innymi postacie NAN autorstwa francuskiej rzeźbiarki i malarki Niki de Saint Phalle.

Hala Targowa zwana „żołądkiem Hanoweru” ma również polski akcent. Jest nim stoisko ze śląskimi wyrobami wędliniarskimi „Mikołaj”.

Nie zdążyliśmy już pójść do ogrodów Herrenhausen, ale zwiedzając miasta zawsze trzeba sobie zastawić coś, żeby chcieć przyjechać tam znowu.

Wracając na teren, gdzie odbywał się Polonijny Festyn Sportowy byliśmy zaskoczeni dużą ilością uczestników w strojach sportowych, co świadczy o wielkiej popularności i aktywności klubu SC Polonia Hannover e.V.

W uroczystości powitania głos zabrali goście honorowi: zastępca burmistrza Herrenhausen – pan Adrian von Wysiecki, Konsul Generalny RP w Hamburgu pan Paweł Jaworski, przewodniczy senackiej grupy Polska-Niemcy pan Beniamin Godyla, a z Biura Polonii w Berlinie pani Adrianna Tomczak.

Po powitaniu wystąpił hanowerski Folklorystyczny Zespół Polonia e.V. prezentujący pieśni i tańce „spod samiuśkich Tater”. Zespół ten obchodził niedawno 35-lecie istnienia, a współzałożycielką i długoletnią kierowniczką jest pani Aldona Głowacka-Silberner. Zaczęto od poloneza, do którego tancerze zaprosili uczestników festynu.

Natomiast na ogromnym boisku odbywały się turnieje: piłki nożnej (juniorzy, seniorzy i oldboje), piłki plażowej (seniorzy). Odbywały się też prezentacje tenisa stołowego, kolarstwa i zawody dart. Najmłodsze drużyny turnieju piłki nożnej otrzymały medale i puchary, które ufundował pan Senator Godyla. Przywiózł on też ze sobą pyszne ciasta, którymi częstował gości.

Bufet i grill były bardzo dobrze zaopatrzone: od szaszłyków, kiełbasek, po bigos, placki ziemniaczane, do ciast, lodów i cukrowej waty - wszystko było apetyczne i smaczne.

Zorganizowano loterię fantową, gdzie każdy los wygrywał. Były atrakcyjne nagrody, takie jak szaliki i inne akcesoria sportowe promujące klub sportowy organizatora festynu.

Oklaskiwaliśmy występ muzyki klasycznej w wykonaniu pana Adriana Grandta z Officium e.V.

Wystąpił, grający na gitarze pan Łukasz Deptuła, który przypomniał znane polskie przeboje, a my śpiewaliśmy oczywiście razem z nim.

Dla dzieciaków atrakcji było co niemiara: skakanie po dmuchanych zamkach, kolorowanie obrazków, stoisko, gdzie malowano buźki, zaplatano i dopinano kolorowe pasemka.

DJ zapraszał wszystkich do tańca zumba z Justyną.

Ale największą atrakcję najmłodszym dzieciom zapewnił pan puszczający ogromną ilość baniek mydlanych. Niezmordowanie biegał przodem i tyłem, a za nim cała gromadka dzieciaków łapiących błyszczące w słońcu kolorami tęczy tysiące kul, które pryskały po dotknięciu ręką. To był niesamowity widok również dla dorosłych.

Dziękujemy za zaproszenie. Bawiliśmy się świetnie!!!

Tekst: Iza Modrzejewska


20230513_Nagroda_dla_Krystyny_Koziewicz

PODZIĘKOWANIE
dla Zarządu Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie

Pragnę serdecznie podziękować Członkom Kapituły nagrody polonijnej Najlepsza z Najlepszych za przyznanie mi prestiżowej statuetki za działalność na rzecz wspólnoty polskiej w Berlinie.
Dziękuję również za przepięknie zorganizowane uroczyste wręczenie mi nagrody.
Ewie Marii Slaskiej dziękuję za wygłoszoną laudację pełną pochwał, a także przypomnienia, jak bardzo jestem od ponad 25 lat związana z Polonią.
Dziękuje wszystkim tym, którzy mnie inspirują do dokumentowania życia Polaków i Polonii na obczyznie. Polonia to środowisko niezwykle kreatywne, twórcze i dobrze zorganizowane. W mej pracy reporterskiej utrwalam te fakty i wydarzenia, które w gąszczu historii mogą umknąć. Chodzi mi o to, by z perspektywy historycznej dawać dobry przykład aktywności społecznej przyszłym pokoleniom, a także przyczyniać się do pogłębiania wiedzy na temat polskiej emigracji w Niemczech.

Krystyna Koziewicz

Berlin, 14.05.2023

2023.05.13 Dzień Polonii 2023.05.13 Tag der Polonia

relacja video na stronie facebook.com/Polska360.org:

2023.05.13 Tag der Polonia
Festyn Polonijny - Dzień Polonii

w sobotę 13.05.2023r, od godź. 11,
Ratusz Reinickerdorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin

Dzień Polonii w Berlinie tradycyjnie obchodzony jest wspólnie na wielkim festynie polonijnym przez rzeszę zamieszkałych w Berlinie Polaków i Polonię, która w ten sposób manifestuje w stolicy Niemiec związek z Krajem oraz pokazuje, że Polacy w Berlinie są silną grupą. Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie T.z. Wybrana przez organizatorów formuła open air umożliwia udział każdemu dla kogo dobry obraz Polski i Polaków w Berlinie jest ważną wartością i pozwala włączyć się w obchody ich niemieckim sąsiadom.

Pod flagą biało-czerwoną na placu przed ratuszem dzielnicy Reinickendorf organizacje polonijne, polonijni artyści i restauratorzy od rana do wieczora prezentowali swoją działalność i przysmaki polskiej kuchni pokazując w ten sposób swój potencjał i zapraszając do wspólnego działania wszystkich tych, którzy jeszcze nie znaleźli swojego miejsca w polonijnych związkach.

Od ponad 20 lat z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przedstawiciele polskiego rządu składają życzenia ponad 20-milionowej grupie ludzi mieszkających na stałe poza granicami Kraju. Wyrażają swoje uznanie za działania Polonii na rzecz umacniania polskiej tożsamości narodowej i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą, a także za aktywność w celu szerzenia dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania oraz aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby oraz promocji języka polskiego i umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną. W życzenia te wspisane są zadania, które przed Polakami na świecie stawia państwo polskie, z nich też wyrosła idea festynu polonijnego w Berlinie. Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie aktywizuje organizacje polonijne i ich członków, aby byli na co dzień faktycznymi ambasadorami Polski w stolicy Niemiec, jak coraz częściej nazywani są Polacy mieszkający za granicą.

Festyn odwiedzili ważni goście: gospodarze ratusza i dzielnicy: Burmistrz Reinickendorf Pani Emine Demirbüken-Wegner oraz Radna Dzielnicy Reinickendorf Julia Schrod-Thiel, Kierownik Referatu ds. Środowiska i Ruchu drogowego. Pani Burmistrz jak co roku przejęła patronat honorowy i wspierała organizatorów udzielając miejsca i infastruktury. Jej ciepłe i konkretne słowa dotyczące przyszłej współpracy skierowane do uczestników festynu były gorąco oklaskiwane. Z Polski na festyn przyjechali: Poseł na Sejm RP, Pani Joanna Fabisiak, Senatorowie Senatu RP: Pani Halina Bieda, Pan Wojciech Ziemniak, Pan Beniamin Godyla oraz Dyrektor Centrum Kultury w Radzinkowie Pani Justyna Konik i wójt gminy Krasocin, Pan Ireneusz Gliściński. W czasie oficjalnego otwarcia Przewodniczący Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Ferdynand Domaradzki szczególnie gorąco dziękował Pani Burmistrz i Senatorom ze Śląska p. Halinie Bieda i p. Beniaminowi Godyli. Bez ich osobistego zaangażowania program Dnia Polonii w Berlinie nie byłby tak bogaty i kolorowy. Z Warszawy życzenia i prezent dla Polonii Berlina: polską flagę od kancelarii prezydenta przywiozła Pani Alicja Brzan-Klos. W imieniu prezesa Stowarzyszenia „Wpólnota Polska” Pania Piotra Bonisławskiego przekazała ona prezenty i życzenia.

W czasie oficjalnego otwarcia statuetką „Najlepszy z Najlepszych” uhonorowana została Krystyna Koziewicz, dziennikarka polonijna, fotografka, blogerka, autorka. Zarząd Polskiej Rady statuetkę tę przyznaje w uznaniu zaangażowania i działalność na rzecz Polonii Berlina. Także Ferdynand Domardzki odebrał z rąk Senatorów wyróżnienie: Medal Senatu RP za jego zaangażowanie na rzecz Polonii.

W sobotni poranek 13.05.2023r. ´już po raz 10 na placu przed ratuszem Reinickendorf wyrosło polonijne miasteczko, gdzie na pięknych biało-czerwonych straganach polonijne organizacje z Berlina prezentowały swoją działalność i proponowały warsztaty i gry dla najmłodszych. Oprócz berlińskich organizacji polonijnych na festynie prezentowały się także polsko-niemieckie organizacje. Przedstawiciele Partnerstwa Miast Berlin-Szczecin zaprezentowały wyniki 25-lecia współpracy. Na festyn zaprosili gości ze Szczecina, którzy na stoisku prezentowali region Zachodniopomomorski i miasto oraz pokłosie 25-lecia tych ważnych polsko-niemieckich działań. Na scenie ustawionej na środku placu od samego rana występowały polonijne zespoły i grupy pokazując kulturalny potencjał Polaków oraz wkład obywateli polskiego pochodzenia w ż ycie kulturalne stolicy Niemiec. Zarząd Polskiej Rady szczególną wagę przykłada do tego, aby promować polską młodzież i dzieci. Dlatego od pierwszego festynu gośćmi szczególnymi są „Krakowiacy”- zespół folklorystyczny Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth, która w tym roku będzie obchodzić swoje 25-lecie. W przepięknych strojach regionalnych młodzi artyści prezentowali suitę lubelską i rzeszowską oraz krakowiaka w dwóch odsłonach, w aranżacji grupy dzieci młodszych i starszych. Publiczność oklaskiwała ich szczególnie serdecznie, podobnie jak grupę flagową Polskiej Misji Katolickiej. Grupa ta działająca przy polskim kościele w Berlinie po raz pierwszy pokazywała ten wyjątkowy sposób modlitewnego skupienia. Na festyn w Berlinie Rada zaprasza co roku młodzież polonijną z innych miast, aby w ten sposób wspierać młodych artystów w Niemczech. W tym roku do Berlina przyjechała grupa folklorystyczna „POLONIA” z Hanoweru. Polonijna młodzież zaprezentowała poloneza z mazurem w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego. W strojach ludowych zatańczyli kujawiaka i na koniec przeprowadzili konkurs wiedzy o polskich tańcach narodowych. W godzinach popołudniowych wystąpiły polonijne zespoły muzyczne, które znane są z występów w berlińskich klubach: „New Voice System”, „Korkoro”, „Bloody Kishka”, „Beuth Six”.

Występy berlińskich artystów przeplatane były występami zespołów i grup z Polski. Z Poznania przyjechał duet wokalny CÓRY. Z gminy Krasocin na Kielecczyźnie „Kapela Krasocka”. Jak co roku do współpracy Rada Polska zaprosiła przedstawicieli jednego regionów Polski, aby w sercu Berlina mogli zaprezentować piękno polskiej kultury i tradycji. Gościem specjalnym byli: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” i Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” im. Józefa Słodczyka. Prezentowali oni bogactwo i różnorodność kultury Śląska, zarówno poprzez piękno i zróżnicowanie strojów ludowych regionu oraz humor i melodyjność śląskich piosenek. O dobry humor i radosny nastrój zadbali także polonijni restauratorzy: Polskie Bistro z Tempelhof, sklepy „U Zosi” ze Spandau i Moabit oraz Grabowski-Pierogi. Przysmaki polskiej kuchni wybornie smakowały polskiej i niemieckiej publiczności. Opiekę medyczną zapewniła berlińska Malteser. Opiekę medialną nad impezą przejęło Radio Cosmo, gazeta „Kontakty” oraz Telewizja Internetowa Polska 360. Ponad milon odbiorców na całym świecie mogło zobaczyć, jak Polonia Berlina manifestuje swoją obecność i obchodzi swoje święto w stolicy Niemiec.

Wszystko odbywało się w radosnej i sympatycznej atmosferze. Nic dziwnego, że rozbawiona publiczność dawała się łatwo zaprosić do tańca zarówno w rytm piosenek ludowych, pop, rap, jak i mocnego rockowego bitu. Kulminacją był wieczorny koncert zespołu „GOOD MUSIK FANS”. Polonia nie chciała wypuścić artystów ze sceny aplaudując i powtarzając za wokalistą Jarosławem Pikulą słowa znanego przeboju Lombardu: „Przeżyj to sam”. I tak przez cały dzień pod berlińskim ratuszem na placu w Reinickendorf pod biało-czerwoną flagą brzmiała polska muzyka i piosenki. Pogoda była przepiękna. Publiczność dopisała. Wprawdzie silny wiatr pozrywał niektóre dachy straganów, za to polskie flagi powiewały mocno na wietrze.

Projekt współfinansowany jest ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds.Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W imieniu Zarządu Polskiej Rady w Berlinie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, animatorom i artystom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu festynu Dzień Polonii 2023.

Text: Małgorzata Tuszyńska Fotos: Stefan Dybowski

Interview z Małgorzatą Tuszyńską - Wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie:

2023.05.13 Dzień Polonii - Webinar


20230508 Ratusz Reinickendorf spotkanie

Dnia 8 maja 2023r. odbyło się spotkanie Zarządu polskiej Rady z nową panią Burmistrz dzielnicy Reinickendorf – Emine Demirbüken-Wegner.

Właśnie na placu przed Ratuszem Reinickendorf już od 12 lat Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie organizuje festyn - "Dzień Polonii" z okazji Święta Polonii i Polaków za Granicą.

Przewodniczący Polskiej Rady, pan Ferdynand Domaradzki przedstawił pani Burmistrz plan przebiegu naszego festynu. Omawialiśmy sprawy pozwoleń i finansowania, szczegóły organizacyjne, jak np. zapewnienie dostępu do skrzynki elektrycznej. Obiecaliśmy, m.in.: chronić rabaty kwiatowe poprzez ogrodzenie ich taśmami na słupkach.

Pani Burmistrz już w poprzednim roku była gościem na naszych imprezach i wspiera nasze działania.

Mamy nadzieję, że i ten festyn, będący wkładem obywateli polskiego pochodzenia w życie kulturalne stolicy Niemiec, przebiegnie w radosnej atmosferze pod naszą biało-czerwoną flagą.


Dzien_Polonii_Wspolnota_Polska

Dzien_Polonii_Wspolnota_Polska
20230502_dzien_polonii_pozdrowienia


DRODZY RODACY!

2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto państwowe Polski i święto nas wszystkich, zamieszkałych poza jej granicami. To wielki zaszczyt dla nas, że obchodzimy nasze święto wraz z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jednego z najważniejszych symboli naszej ojczyzny i w przeddzień Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Te dni świąteczne, to dla nas czas gorący, gdyż Rada Polonii Świata, wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” przygotowuje obecnie największe tegoroczne polonijne wydarzenie - VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca tego roku.

Święto wszystkich Rodaków mieszkających poza Polską wiąże się ściśle z historią zajadów Polonii z całego świata. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, realizując z inicjatywy Senatu, apel II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Pułtusku w 2001 r., ustanowił dzień 2 maja, świętem państwowym, Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Zaszczytnym akt uhonorowania osób żyjących poza granicami Polski ustanowiono w 2002 roku:

„Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”.

Święto jest również okazją, aby powiedzieć: dziękuję. Jesteśmy wdzięczni Państwu Polskiemu za wszelkie wsparcie jakiego nam udziela. Przypomnijmy też, że wielka i wszechstronna działalność polonijna to przede wszystkim zaangażowanie i ogromna praca społeczna tysięcy działaczy. W tym dniu szczególnym pragniemy im za to jak najserdeczniej podziękować.

W imieniu Prezydium Rady Polonii Świata życzę wszystkim Rodakom na całym świecie wszelkiej osobistej pomyślności, a polonijnym organizacjom i ich działaczom wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polaków poza jej granicami.

Jarosław Narkiewicz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Polonii Świata


2023.04.29 otwarcwie wystawy Robert Schuman

Czy możliwe jest bycie skutecznym politykiem a równocześnie głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem?
Przykład Roberta Schumana, jednego z ojców-założycieli zjednoczonej Europy pokazuje, że tak.

Zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej osobie Roberta Schumana
w sobotę 29 kwietnia 2023r. o godz. 19:00
w kruchcie bazyliki św. Jana Chrzciciela w Berlinie (Südstern),
a następnie na spotkanie z prof. Zbigniewem Krysiakiem, twórcą Instytutu Myśli Schumana, w Domu Jana Pawła II (za bazyliką)


nowy Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie

W niedzielę 19 marca Walne Zgromadzenie członków Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie wybrało na następne trzy lata Zarząd Polskiej Rady piątej kadencji.

Na przewodniczącego zebrani wybrali ponownie Ferdynanda Domaradzkiego oraz pozostałych członków zarządu: Małgorzatę Tuszyńską - I zastępcę, Izabellę Modrzejewską – Sekretarza, Marka Radocha - Skarbnika. Do grona zarządu dołączył Jacek Hermann, jako nowy II wiceprzewodniczący Rady. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Georg von Borzestowski, Beata Banachowicz i Jan Tyburski.

W swoim sprawozdaniu z działalności ustępującego Zarządu przewodniczący powiedział m.in.:
„Ostatnia kadencja pracy zarządu Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie upłynęła w czasie pandemii.(...) Praca Zarządu Polskiej Rady w tych trudnych dla wszystkich latach skoncentrowana była z jednej strony na utrzymaniu wydarzenień kulturalnych, które na stałe weszły do kalendarza polonijnego w Berlinie, z drugiej na inicjowaniu i wspieraniu nowych aktywności.
Jako Zarząd Polskiej Rady bardzo aktywnie wypełnialiśmy swoją misję, by służyć Polonii berlińskiej w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polaka w Niemczech i tworzeniu dobrego oblicza naszego Kraju w Berlinie. Jesteśmy przekonani, że udało nam się zachęcić wiele rodzin o polskich korzeniach do aktywnego pielęgnowania polskiej tożsamości. Możemy powiedzieć, że nasze zadania statutowe i zadania, które polski MSZ opisał w Programie Współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, wypełniamy bardzo dobrze.
Wszyscy wiemy, że cała działalność polonijna oraz zadania, które nas czekają, nie mogą być zrealizowane bez społecznego zaangażowania, które jest podstawą działania wszystkich organizacji polonijnych. Doceniamy bardzo pracę wszystkich członków w ich rodzimych organizacjach i chcemy w tym miejscu wyrazić wszystkim nasze uznanie za aktywną pracę na rzecz środowiska polonijnego w stolicy Niemiec.”


Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie T.z. to organizacja dachowa skupiającą 11 największych i najstarszych organizacji polonijnych w Berlinie. Są to organizacje pielęgnujące polską kulturę i tradycje, ale także prowadzące naukę języka polskiego, działalność turystyczną, gospodarczą i sportową. Do najbardziej znanych imprez polonijnych organizowanych przez Radę w Berlinie należą obchody Święta Dnia Polonii w formie majowego festynu: „Polonia-Tag / Dzień Polonii” przed ratuszem Reinickendorf, ale także jesienny festyn „Zabawa bez Granic” skierowanego do młodych polskich rodzin.

Text: M.Tuszyńska
Fotos: Stefan Dybowski
Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla Prezesa Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie - Ferdynanda Domaradzkiego.
Z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uhonorowano Ferdynanda Domaradzkiego medalem okolicznościowym w uznaniu szczególnych zasług dla promocji kultury polskiej oraz pracy na rzecz Polonii. Oprócz codziennej pracy dla Polonii szczególnie podkreślano wkład pracy Przewodniczącego Polskiej Rady w Berlinie w akcje pomocy charytatywnej dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz aktywny udział Rady w organizacji pobytów edukacyjnych dzieci i młodzieży polonijnej realizowanych we współpracy z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia w Katowicach.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołał w 1992 roku ówczesny marszałek Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego, aby umacniać więzi Polaków za granicą z Macierzą oraz wspierać struktury Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne na świecie.

Wręczenia okolicznościowego medalu w przepięknej Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dokonywali Prezes Stowarzyszenia Piotr Bonisławski, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stefan Gajda oraz Alicja Brzan- Kloś członek Zarządu.

Wśród wyróżnionych znaleźli się Prezydenci Miast współpracujących ściśle z Górnośląskim Oddziałem w akcjach charytatywnych i w akcji „Podaruj znicz na Kresy” - dziś niemal znaku firmowego oddziału w Katowicach: Mariusz Wołosz Prezydent Bytomia, Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa oraz Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza, ale także Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicewojewoda Jan Chrząszcz. Do laureatów należą także Senator RP Halina Bieda wspierająca Stowarzyszenie w pracach związanych z edukacją i akcjach charytatywnych, ale także Dyrektor IPN z Warszawy Adam Siwek i z Biura IPN w Katowicach Ryszard Mozgol oraz ks. Lesław Kryża, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, ks. Jan Łojczyk Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, Jan Rosół Prezes PCK w Bytomiu. W uznaniu oddanej pracy na rzecz Stowarzyszenia uhonorowano członków i sympatyków Stowarzyszenia oddanych partnerów w realizacji rozlicznych projektów z dziedziny edukacji dzieci młodzieży polonijnej, organizacji wypoczynku połączonego z nauką języka polskiego i historii Polski, pomocy charytatywnej i zdrowotnej Polakom na Wschodzie, dbałości o miejsca pamięci, polskie cmentarz, wsparcia organizacji polonijnych poza Krajem w utrzymywaniu polskości i podtrzymujących tradycje konstytuujące polską tożsamość.

W licznych projektach Rada Polska w Berlinie współpracowała aktywnie z Górnośląskim Oddziałem w Katowicach i może poszczycić się realnymi owocami tej współpracy. Do najnowszych jej efektów należeć będzie wymiana pomiędzy Szkołą Europejską z Berlina i Szkołą Baletową z Bytomia. Uczniowie z Berlina pojadą w czerwcu do Polski pogłębiać wiedzę na temat historii Polski i tańców narodowych, a uczniowie z Bytomia przyjadą we wrześniu do Berlina odbyć wspólne warsztaty w poszukiwaniu polskich śladów w Berlinie oraz warsztaty taneczne. Projekt zakończy wspólny występ dla Polonii Berlina.

Ceremonia wręczania medalu odbyła się w niezwykle dostojnym miejscu: przepięknej Sali Sejmowej gmachu Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Budynek ten wzniesiony w latach dwudziestych był największym wówczas architektonicznie budynkiem w Polsce, a jubileusz Stowarzyszenia obchodzony w tak ważnym dla historii Polski miejscu miał szczególną wymowę. Uroczystość miała bardzo podniosły i wzruszający charakter, ponieważ wielu wyróżnionych czuło się osobiście zaangażowanymi w centralny temat pracy Katowickiego Oddziału pomocy mniejszości polskiej obwodu lwowskiego i żytomierskiego, edukacji dzieci i młodzieży poza granicami Kraju oraz opieki nad nekropoliami polskimi.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i gratulujemy Ferdynandowi Domaradzkiemu i wszystkim członkom Polskiej Rady bardzo serdecznie.
Piotr Świderskinekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku lat 77 odszedł od nas

śp. Piotr Świderski

miłośnik turystyki, pionier turystyki polonijnej, założyciel i wieloletni prezes Klubu PTTK im. Korfantego w Berlinie, działacz na rzecz krajoznawstwa, turystyki i kultury polskiej w Berlinie.

Był pomysłodawcą i organizatorem comiesięcznych spacerów po Berlinie i Brandenburgii, podczas których uczestnicy dowiadywali się o wydarzeniach historycznych, kulturalnych, podziwiali zabytki i obiekty architektury regionu.

Obok aktywnej turystyki pieszej śp. Piotr Świderski był organizatorem wielu wystaw tematycznych pokazujących piękno polskiej przyrody i jej zabytki, architekturę oraz historię Polski.

Za swoją działalność polonijną w roku 2018 Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie uhonorowała Zmarłego statuetką „Najlepszy z Najlepszych”.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w BerlinieMsza święta za śp. Piotra odbędzie się
w piątek 24.03.2023r. o godz. 18,
w bazylice św. Jana przy Lilientahlstr. 5, 10965 Berlin


Konkurs Być Polakiem 2023


Zapraszamy

dzieci, młodzież i nauczycieli
do udziału w XIV Edycji Konkursu
"Być Polakiem"Konkurs Być Polakiem 2023
Termin nadsyłania prac konkursowych: 18.03.2023r.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.bycPolakiem.pl oraz na facebooku

20230211_Bal_Lagow
Polonijny Karnawał
- 20 lat Balu Walentynkowego Polonii Berlina

W drugi weekend lutego odbył się tradycyjny Polonijny Bal Walentynkowy na Zamku Joannitów w Łagowie. Od dwudziestu lat Ferdynand Domaradzki i Polska Rada zapraszają Polonię z okazji Walentynek na bal do Polski, aby hucznie obchodzić to święto. Także i w tym roku wielu Polonusów – miłośników dobrej zabawy i karnawału - przyjechało do Łagowa, aby godnie uczcić święto św. Walentego.

Zamek w Łagowie, dość często wybierany był przez organizatorów na miejsce tego spotkania ze względu na swoją gościnność, wyśmienitą kuchnię, dobrą organizację i bliskość komunikacyjną, ale Bale Walentynkowe odbywały się także w innych miejscach gościnnej ziemi lubuskiej w Słubicach, Rzepinie, Słońsku, Sulęcinie, Dychowie, Kostrzyniu, Winnicy, Barlinku, czy Maciejowicach.

Na początku balu Ferdynand Domaradzki przywitał gości i wraz z parą królewską Markiem Radochem i Ewą Nowak, panującą od poprzedniego balu, wręczył wszystkim Paniom wiosenne walentynkowe kwiaty. Po ceremonii powitania, para królewska powiodła uczestników do poloneza, którego układ przygotowała tradycyjnie Małgorzata Sitek.

Zgodnie z tradycją Panowie przygotowali wybór najpiękniejszych wierszy o miłości i recytowali je dedykując swoim wybrankom serca.

O północy Król Marek i Królowa Ewa wystąpili z orędziem do uczestników apelując, aby troski i smutki zapomnieć. Monarcha zachęcał do wspólnego intensywnego świętowania, bowiem nawet najlepszy król po czasie się nudzi, dając w ten sposób przyzwolenie do ponownych wyborów.

Polonia po raz kolejny wybrała Królową i Króla Balu. Parą królewską dziewiętnastej kadencji zostali Iwona Rybandt i Zbigniew Kalandyk. Król Marek i Królowa Ewa panowali dwa lata ze względu na przerwę spowodowaną koronawirusem.

Na dwudziestolecie Polonijnego Balu Walentynkowego przybyli goście polonijni z Hanoweru - działacze klubu SC Polonia oraz oczywiście poprzednie pary królewskie z Berlina. Zabawa trwała do białego rana.

Następnego dnia punktualnie o 11:00 po śniadaniu uczestnicy udali się do rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” koło Torzymia, aby przejść ścieżką przyrodniczo-leśną nad Jezioro Jasne i zakończyć spotkanie ogniskiem i gawędą nadleśniczego o bogactwie przyrody lasów lubuskich.

Dobra wiadomość dla Berlina i tych, którzy w tym roku pozostali w domu: wybory nowej pary królewskiej już za rok!Text/Fotos: Małgosia Tuszyńska


20230128_WOSP.jpg

20230128_WOSP_final.jpg


W styczniu po raz kolejny zagra

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

31 Finał odbędzie się 29 stycznia 2023, ale berliński sztab już w połowie stycznia planuje pierwsze imprezy.

14 stycznia o godzinie 18.00 w Klubie Polskich Nieudaczników zagra Stan Zawieszenia i Przemysław Walkowicz. Podczas koncertu czekają na Państwa niespodzianki, a wszystko po to aby zebrać do puszki jak najwięcej pieniędzy na walkę z sepsą!

28 stycznia o godzinie 11.00 zapraszamy na morsowanie z Oświatą. Spotykamy się przy Jagdhaus na Niederneuendorfer Allee 80, 13587 Berlin Spandau. Jak zwykle będzie dużo śmiechu i pozytywnej energii. Zapraszamy dużych i małych.

29 stycznia na mieście będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Na pewno będziemy pod polskimi kościołami, przy Bramie Brandenburskiej i na Alexanderplatz. Pamiętajcie, że pieniążki można wrzucać już do puszek stacjonarnych i sztabowej puszki wirtualnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FB WOŚP Berlin,
oraz na stronach internetowych: Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie i Kontaktów.

...
Copyright © Polska Rada - Związek krajowy w Berlinie T.z.