Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z. Menu-Optionen
...
20202020 - Życzenia Noworoczne

2020 - Weihnachtsgrüße
DRZEWO POLONII w sercu Berlina

W piątek 11.12.2020 roku o godzinie 12 odbyła się uroczystość zasadzenia DRZEWA POLONII. Aktem tym Polonia z Berlina zamknęła trzyletni okres obchodów upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez ostatnie trzy lata, w czasie oficjalnego okresu świętowania odrodzenia Niepodległej Rada Polska w Berlinie podjęła szereg działań, aby wraz z Polakami i Polonią w Berlinie godnie uczcić tą doniosłą rocznicę. Organizowano festyny, biegi dla Niepodległej, koncerty, wystawy i konkursy wiedzy o historii Polski tego okresu. Podjęto wyprawę na Ukrainę szlakiem Legionów Marszałka Piłsudskiego, składano kwiaty na grobach Legionistów w Kostiuchnówce i na Czwartym Cmentarzu Katyńskim pod Kijowem, palono świece w Łucku, Ołyce, Równem, Kijowie czy Żytomierzu dla tych, których zgładzono tylko dlatego, że byli Polakami.

Idea posadzenia takiego drzewa urodziła się rok wcześniej, kiedy to na zebraniu organizacji polonijnych skupionych wokół Polskiej Rady w Berlinie zastanawiano się, jak wpisać w historię miasta tą ważną dla Polonii Berlina rocznicę. Pomysłów było wiele: nowa aleja w parku z drzewami imieniem polskich noblistów, zasadzenie stu drzewek na pamiątkę stulecia, posadzenie dębu dla Niepodległej. W końcu zwyciężyła idea włączenia się akcję „Stadtbäume für Berlin” i posadzenia DRZEWA POLONII.

Do działań Polskiej Rady zmierzających do wybrania miejsca na posadzenie drzewa włączyło się Biuro Polonii i ustalono wspólnie pierwszy termin w sierpniu 2020 roku, aby DRZEWO POLONII posadzić na pamiątkę 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

DRZEWO POLONII - to upamiętnienie walki o Niepodległą. Data sierpniowa przywoływała w pamięci „Cud nad Wisłą”- zwycięstwo Polski nad Armią Czerwoną w wojnie polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska toczyła się w dniach od 13-25 sierpnia 1920 roku i miała znaczenie decydujące, nie tylko dla Polski, ale i całej Europy.

Wojna trwała do października, a Traktat Ryski podpisany w marcu 1921 roku regulował granice i stosunki pomiędzy II Rzecząpospolitą i Sowietami.

Dokładnie 60 lat po wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu 1980 roku zwyciężyła Solidarność, pokojowo zapoczątkowując nowe czasy w Polsce i w Europie. Ostatecznie uroczysty akt posadzenia DRZEWA POLONII odbył się w połowie grudnia, przypominając tragiczne wydarzenia stanu wojennego ogłoszonego 13. grudnia 1981r. Mimo stanu wojennego, pochodu wolności nic nie zdołało już zatrzymać i cały system komunistyczny legł w gruzach.

Wybrane miejsce pod względem historycznym jest szczególne dla Berlina. Polskie drzewo zasadzono przy Dorothea Schlegel Platz 18 w Berlinie – Mitte, przy murze kolejki Friedrichstraße. W miejscu, gdzie przez kilkadziesiąt lat po wojnie przebiegała granica między Berlinem Wschodnim i Zachodnim – Mur Berliński. Na przejściu granicznym zwanym „Pałacem Łez” - „Tränenpalast“ uprzywilejowani mieszkańcy NRD, ale i inni obcokrajowcy, stojąc w długich kolejkach i poddając się rewizjom, mieli nadzieję na przejście do wolnego Berlina Zachodniego. DRZEWO POLONII w sercu Berlina rośnie niedaleko pomnika Kindertransportów, z cyklu „Pociągi życia, pociągi śmierci 1938-1939”.

Posadzony grab (Hainbuche) nosi oficjalną nazwę BAUM DER POLONIA. Miejsce, w którym rośnie, to nowe polskie ślady w stolicy Niemiec, przypominające, że nawet wrogie sobie państwa mogą zamienić się w partnerów, a z partnerów w przyjaciół. Cieszymy się, że nasze DRZEWO POLONII staje się częścią i symbolem procesu coraz silniejszej integracji wspólnej Europy podkreślając wkład Polonii i Polski w te przemiany.

W uroczystości udział wzięli ze strony organizatorów: przewodniczący Rady Polskiej, pan Ferdynand Domaradzki z Zarządem, a z Biura Polonii, pan Alexander Zając- dyrektor i pani Ewa Slaska. Senat Berlina reprezentował przewodniczący Frakcji CDU Berlin, pan Burkard Dregger.

Projekt został zrealizowany przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie oraz Zrzeszenie Federalne Polska Rada w Niemczech we współpracy z Biurem Polonii i Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech.

Tekst: Iza Modrzejewska
Fotos: Małgorzata Tuszyńska


Program Wspieraj Seniora

Szanowni Państwo,

Czas globalnej pandemii to okres szczególnie trudny dla starszego pokolenia. Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powoduje, że seniorzy potrzebują szczególnej ochrony. To dla nich powstał w Polsce Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów z udziałem gmin, lokalnych ośrodków pomocy społecznej oraz wolontariuszy.

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat mogą uzyskać niezbędną pomoc bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią 22 505 11 11, która przekaże zgłoszenie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, a ten po weryfikacji skontaktuje potrzebującego bezpośrednio z wolontariuszem. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów lub leków zostanie dostarczone do domu seniora. Możliwe jest objęcie opieką zwierząt domowych (spacer z psem) lub pomoc w innych obowiązkach.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o akcji wśród Polaków, którzy pracując/mieszkając w Niemczech pozostawili bliskich seniorów w Kraju i troszcząc się o ich codzienną sytuację mogą być zainteresowani przekazaniem informacji o wsparciu takiego rodzaju.

Z up. Konsula RP
Adam Borkowski
Wicekonsul
Wydział Konsularny i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
polnische Sprache lernen an der
Robert-Jungk-Oberschule

2021.01.09 Robert-Jungk-Oberschule Aufnahme

nauka języka polskiego w
Szkole Europejskiej Robert-Jungk-Oberschule

2021.01.09 Robert-Jungk-Oberschule zaprasza
102 Rocznica Niepodległej Polski

Koniec I wojny światowej. Żołnierze wszystkich armii powracali do domów, dyplomaci przygotowywali swoje mowy na konferencję pokojową, a rozradowane tłumy w różnych częściach świata święciły koniec wojny. Polska była już wolna, bo ręce, które ją uciskały, opadły bezsilne. Ale pozostawiły ją krwawiącą i wycieńczoną.

9 listopada specjalnym pociągiem ruszyli do Warszawy więźniowie twierdzy magdeburskiej, Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski. 10 listopada, na dworcu oczekiwali na nich ks. Zdzisław Lubomirski, członek Rady Regencyjnej i Adam Koc, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej. Wiadomość o ich przyjeździe rozeszła się błyskawicą po mieście. Tłumy wyległy na ulice, aby ich witać. Obydwu panów-więźniów zabrał do siebie na śniadanie ks. Lubomirski.

Józef Piłsudski stał się niekwestiowaną, najważniejszą osobą polityczną w Polsce. Uznała go całkowicie Rada Regencyjna, która 11 listopada 1918 roku przekazała mu pełnię władzy wojskowej, a 14 listopada również i cywilnej. Powołano pierwszy rząd odrodzonego państwa polskiego na czele z Jędrzejem Moraczewskim.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów.

Z tej też okazji Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie składa wszystkim Polakom w kraju i poza jego granicami życzenia zdrowia, szybkiego przezwyciężenia pandemii oraz pomyślności i owocnej współpracy dla dobra naszej Ojczyzny oraz wspólnoty polonijnej w Niemczech.


pieśń "Miejcie nadzieję" w wykonaniu Małgorzaty Sitek

2020.11.11 MSSvS list do Polonii

List, z życzeniami z okazji Jubileuszu skierowany do Polonii przez pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnego za sprawy Polonii i Polaków za granicą.
Obchody 65. Rocznicy powstania Zjednoczenia Polaków w Berlinie

Planowany od dawna Jubileusz 65-lecia działalności Zjednoczenia Polaków w Berlinie, dzięki determinacji Zarządu i po wprowadzeniu ścisłych reguł higieniczno-sanitarnych, udało się z sukcesem przeprowadzić.
Obchody składały się z 4 części, dla uniknięcia zbyt dużej liczby uczestników w jednym miejscu.

I tak, we wtorek 20.10. 2020r odbyło się spotkanie członków Zjednoczenia Polaków w siedzibie na Bülow Str. 94 w dzielnicy Schöneberg, gdzie obecna Przewodnicząca pani Elżbieta Michalak zaprezentowała osoby wytypowane do odznaczenia.
Dyplomy za uznanie zasług za działalność na rzecz tej organizacji, nadające im tytuł Członka Honorowego otrzymają: panie Małgorzata Wietteck i Daniela Brede oraz panowie Józef Dunst i Bogdan Stróżyński.
Ten tytuł otrzymali również nie żyjący już prezesi: panowie Jan Wache, Henryk Olkiewicz, Jan Mieszkalski i Bolko Klimek.
Natomiast wyróżnienia za długoletni staż członkowski i zaangażowanie przypadły paniom: Małgorzacie Wietteck (50lat członkostwa), Teresie Weber (45lat), Barbarze Teterycz (40lat) i panu Aleksandrowi Irmischer (40lat).

Głos zabrał pan Alexander Zając, dyrektor Biura Polonii Berlinie, gratulując takiego jubileuszu będącego okazją do podsumowań i składając życzenia dalszego wzmacniania polonijnych struktur.
Pan Sławomir Prudzyński, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Związku Krajowego dziękował za bardzo dobrą współpracę i życzył dalszych sukcesów, a przede wszystkim zdrowia.

Główne uroczystości, podzielone na 3 części odbyły się w piątek 23.10.2020r w dzielnicy Berlina – Lübars.

O godzinie 15 nastąpiło wręczenie wyróżnień, dyplomów i odznaczeń zasłużonym osobom za aktywną działalność dla Zjednoczenia Polaków w Berlinie jako podziękowanie.
Na godzinę 18 do pięknej sali Labsaal przybyli na Jubileuszowy Koncert zaproszeni goście, członkowie, przedstawiciele organizacji polonijnych i niemieckich władz miasta.

Spotkanie poprowadził jak zwykle profesjonalnie pan Wojciech Sowiński. Przybyłych powitała Przewodnicząca Zjednoczenia Polaków pani Elżbieta Michalak. Przedstawiła laureatów, opowiedziała nam o aktywności swojej organizacji, spotkaniach i wycieczkach ostatnich lat oraz przedstawiła plany na przyszłość.

Następnie wystąpił Prezes Polskiej Rady w Berlinie pan Ferdynand Domaradzki. Złożył podziękowanie za wieloletnią działalność polonijną, za pielęgnowanie polskich tradycji, mowy i kultury polskiej w Berlinie oraz życzył wytrwałości, zdrowia i wiele sił do aktywnego budowania naszej wspólnoty.

Dyrektor Biura Polonii w Berlinie pan Alexander Zając odczytał m.in. listy gratulacyjne: pani Joanny Fabisiak, Posłanki na Sejm RP oraz pana Wojciecha Ziemniaka, Senatora obecnej kadencji.

Głos zabrał również pan Burkard Dregger, prawnik i Przewodniczący Frakcji CDU Berlin. Przypomniał, że Zjednoczenie Polaków jest jednym z najstarszych stowarzyszeń polonijnych w Niemczech i już przed upadkiem muru zadbało o to, by Polacy mieszkający w Berlinie mogli odwiedzać swoje rodziny, przez co Berlin i Polska zbliżyły się do siebie. Na koniec dodał po polsku: „Z okazji rocznicy – wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów!”

Prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Jerzego Górnego o historii Zjednoczenia Polaków dała nam obraz różnorodnej aktywności przez całe 65 lat. Mogliśmy się też dowiedzieć, że nasza medalistka olimpijska pani Irena Szewińska przemawiała podczas jednej z wielu uroczystości jubileuszowych tej organizacji.

Gwiazdą wieczoru był zespół PIRAMIDY w składzie: Piotr Kajetan Matczuk, Artur Chyb, Tomasz Imienowski. Koncert był poświęcony dwum największym, rosyjskim bardom XX wieku – Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie. Muzycy opowiadali o ich barwnym i dramatycznym życiu. Można było zaśpiewać razem ich niezapomniane piosenki i przypomnieć sobie czasy, gdy śpiewali oni na przekór ustrojowi, KGB i cenzurze. Była to okazja do wzięcia udziału w koncercie na żywo, właśnie teraz, gdy wprowadza się zakazy występów z powodu pandemii.

O godzinie 21 wybrani goście: przedstawiciele berlińskiej Polonii i reprezentacja strony władz niemieckich w osobach pana Burkarda Dreggera i bardzo nam życzliwej pani Klaudyny Droske, udali się na kolację do Fließtal-Reithalle, gdzie przy polskich przysmakach można było podzielić się wrażeniami i porozmawiać o aktualnych wyzwaniach, które stoją przed nami.

65_rocznica_Zjednoczenia_Polakow_w_Berlinie

Szanowna Pani Prezes,
Szanowni Jubilaci Zjednoczenia Polaków w Berlinie

Z okazji 65 rocznicy powołania stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków w Berlinie Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie składa wszystkim członkom i Zarządowi tej szacownej berlińskiej organizacji najlepsze życzenia.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia od Polonii Berlińskiej oraz od Zrzeszenia Federalnego Polska Rada w Niemczech T.z., którą wspólnie razem tworzyliśmy wraz z poprzednimi prezesami Zjednoczenia: Bolko Klimkiem, Bogdanem Stróżyńskim i Józefem Dunstem.

Z szacunkiem cofamy się myślą wstecz do czasów, gdy Zjednoczenie Polaków było najsilniejszym związkiem polonijnym w Berlinie. Cenimy ważkie inicjatywy Związku, jak powołanie Clubu Olimpia w Berlinie, Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Szuroki”, współudział w pisaniu statutu i powołaniu Polskiej Rady, czy odnowienie kamienia nagrobnego i opieka nad grobami pierwszych polskich nauczycieli.

Wspominamy projekty takie jak „Rajd Samochodowy”, w ramach którego przez 33 kolejne edycje członkowie i sympatycy Zjednoczenia poznawali nieznane zakątki Polski. Wystarczy wymienić miejscowości do których w kolejnych latach dotarli kierowcy Zjednoczenia, aby zrozumieć jaką popularnością cieszyły się rajdy samochodowe: Międzywodzie, Mrzeżyno, Łukęcin, Karpacz, Pobierowo, Moryń, Dziwnówek, Pogorzelica, Grodno, Międzyzdroje.

Chętnie wracamy pamięcią do czasów, gdy czekaliśmy na kolejny numer „Gazetki”- jedynego wówczas polonijnego pisma wydawanego metodą niemal chałupniczą przez niestrudzonego redaktora Bonifacego Stopę. „Gazetka” wiernie notowała najważniejsze wydarzenia z życia polonijnego i przypominała o ważnych historycznych zdarzeniach i jak się po latach okazało zapisywała żywą kronikę Zjednoczenia Polaków w Berlinie.

Gratulujemy Pani Prezes Elżbiecie Michalak, że w tych trudnych czasach prowadzi spotkania, organizuje wycieczki i realizuje program kulturalny współpracując z wieloma organizacjami polonijnymi oraz berlińskimi organizacjami seniorów. Gratulujemy tak wspaniałej uroczystości, której jesteśmy gośćmi, realizowanej w tym trudnym czasie pandemii.

Wszystkie działania Zjednoczenia: rajdy, spotkania tematyczne i autorskie, gwiazdka, jajeczko, spotkania poświęcone polskiej kuchni, koncerty, zabawy karnawałowe i bale jesienne, grzybobrania czy po prostu spotkania urodzinowe dla członków służą zawsze pielęgnowaniu polskich tradycji i mowy, pielęgnowaniu kultury polskiej w Berlinie i związku z Krajem oraz budowaniu wspólnoty polonijnej.

W dniu sześćdziesięciopięciolecia działalności gratulujemy Zarządowi i członkom tak aktywnej postawy. Życzymy wytrwałości w pielęgnowaniu polskiej tradycji i mowy. Za wieloletnią działalność polonijną w stolicy Niemiec składamy serdeczne podziękowania. Życzymy jeszcze wiele zdrowia i sił do aktywnego działania na rzecz Polonii Berlina.

Berlin, 23.10. 2020r.
Zarząd Polskiej Rady w Berlinie:
Ferdynand Domaradzki
Małgorzata Tuszyńska
Sławomir Prudzyński
Izabella Modrzejewska
Marek Radoch

Joanna Truemner

„Można odjeść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

O wiele za wcześnie, 09 października 2020,
odeszła od nas Joanna Trümner.

Joanna była pracownikiem Biura Polonii, wieloletnim członkiem zarządu Towarzystwa Szkolnego „Oświata” oraz Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK), działaczem Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, ostoją wielu organizacji w Berlinie, tłumaczką, autorką, poetką, nauczycielem, powierniczką, podporą i przyjaciółką.

Będzie nam brakowało Jej życzliwego wsparcia, ciepła, rady, spokojnego dystansu i bezwarunkowego zaangażowania w polonijne sprawy. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle taktowna i dyskretna, potrafiąca odnaleźć dobro tam, gdzie inni stracili już nadzieję, kochająca życie i ludzi, zawsze gotowa do pomocy i wsparcia, nieoceniająca, lecz wspierająca wszystkich, którzy potrzebowali Jej rady.

Całe swoje życie poświęciła rodzinie i wszystkim innym, pracowała niezwykle ofiarnie i do końca na rzecz Polski, Polonii w Berlinie i w Niemczech. Znajdowała czas, by swoje doświadczenie i wrażenia zapisać w swoich tekstach, w których możemy się z nią zawsze spotkać. W naszej pamięci i sercach pozostanie z nami na zawsze.

W roku 2008 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za zaangażowanie i wysiłek w rozwój edukacji dzieci i młodzieży poza granicami Polski.

W roku 2020 wyróżniona została statuetką „Najlepszy z najlepszych 2019” przyznawaną przez Związek Krajowy Polskiej Rady w Berlinie za zaangażowanie na rzecz Polonii w stolicy Niemiec.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Jej bliskimi w tych trudnych chwilach ostatniego pożegnania.


Msza święta za duszę Joanny zostanie odprawiona w czwartek, 15.10.2020r. o godz. 18:00 w bazylice Rosenkranz, Kieler Str. 11, 12163 Berlin-Steglitz.


2020.09.13_festyn

2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn

Festyn "ZABAWA BEZ GRANIC" w Berlinie
13 września 2020


Mimo pandemii stara i nowa Polonia w Berlinie świętują Niepodległą

Od 20 lat we wrześniu na łąkach na północy miasta berlińska Polonia spotyka się na festynie dla polskich i niemieckich rodzin, aby pielęgnować polską kulturę i zwyczaje oraz coraz lepiej poznawać kulturę i tradycje sąsiadów Polski. Po raz trzeci to polonijne, jesienne spotkanie poświęcone zostało Niepodległej, aby wspólnie uczcić stulecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. W 2020 roku w szczególny sposób Polonia wspominała rocznicę 100-lecia Bitwy Warszawskiej. To niedzielne popołudnie „stara” i „nowa” Polonia spędziła razem pokazując, że w Berlinie funkcjonują doskonale stare struktury organizacyjne, które świetnie służą wszystkim: i młodym, i starym.

Organizatorzy, „stara Polonia”, Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie szczególny nacisk kładą na to, aby festyn miał charakter rodzinny, dlatego program skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców - „młodej Polonii”. W roku walki z pandemią koronawirusa festyn odbył się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego: maseczki, dezynfekcja, zachowanie odstępu, ewidencja uczestników etc. Na szczęście na łąkach w Lübars miejsca było dosyć, aby wszystko zorganizować zgodnie z zasadami.

Kolorowe stragany ustawiono nieco szerzej z zachowaniem zasad koncepcji reżimu sanitarnego, lecz ubrano je, jak zwykle w biało-czerwone barwy. Na zaimprowizowanej na przyczepie od traktora scenie stare i nowe polonijne zespoły muzyczne: „New Voice System”, „Bloody Kishka”, „Stan Zawieszenia”oraz Małgorzata Sitek przedstawiały licznie przybyłym Polakom i Niemcom wybór najlepszych polskich piosenek ostatniego stulecia.

Festyn rozpoczął się jak zwykle od rana od prezentacji przygotowanych gier, zabaw i wielu atrakcji kulturalnych i sportowych dla dorosłych i dzieci. Oprócz tradycyjnych gier znanych dobrze w Niemczech, jak bieg z kartoflem czy toczenie obręczy organizatorzy przygotowali bogatą ofertę zabaw i dyscyplin uprawianych po obu stronach granicy przez dorosłych i dzieci. Na koniec nauczyciele Towarzystwa „Oświata” wręczali uczestnikom, którzy zaliczyli wszystkie dyscypliny specjalne nagrody. Najmłodsi milusińscy mogli pod kierunkiem Akademii Cyrkowej poznawać triki sceniczne lub z radością skakać po dmuchanym zamku regularnie dezynfekowanym.

Dużą popularnością cieszyły się dyscypliny wybitnie sportowe. Odbyto w różnych kategoriach wiekowych turnieje piłkarskie, badmintona, tenisa stołowego czy rzutu do kosza. Koronną dyscypliną było tradycyjnie puszczanie latawców. Pod kierunkiem specjalistów należało samodzielnie je zrobić na przygotowanych w tym celu stanowiskach. Tym razem wiatr nie zawiódł i przyjemnie było patrzeć na kolorowe latawce, które wzbiły się nad łąką. Program sportowy jak zwykle uzupełniły plenerowe warsztaty graffiti, malarski, zajęcia plastyczne dla dzieci, czy pokazy gotowania pierogów.

Puchary i nagrody wręczali zwycięzcom Adam Borkowski, nowy Konsul RP ds. Polonii oraz Burkard Dregger, przewodniczący frakcji CDU w senacie Berlina. Trzeci już „Bieg dla Niepodległej” poprowadził komandor biegu, zasłużony działacz polonijny, Marek Radoch. Rzesza uczestników pobiegła uprzednio przygotowaną trasą wśród łąk i pól i zdobyła pamiątkowe medale i dyplomy. Dla Niepodległej pobiegli chętnie zarówno młodzi sportowcy z Klubu FC „Polonia”, uczniowie z berlińskich szkół, jak matki i ojcowie, nowi mieszkańcy Berlina.

W konkursie historycznym dorośli i dzieci zmagali się o miano najlepszego historyka odpowiadając na pytania dotyczące historii Polski niepodległej i Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. Zwycięzcy obydwu kategorii wiekowych odebrali atrakcyjne nagrody. Opiekę medyczną zapewniła berlińska „Malteser”, która oprócz wykwalifikowanych ratowników medycznych przywiozła także słodycze dla najmłodszych. Po raz trzeci polonijny klub turystyczny PTTiK zakończył swój rajd śladami muru berlińskiego na łąkach w Lübars, aby włączyć się we wspólne świętowanie. W tym roku zaproszono gościnnie członków PTTK z Gubina, którzy włączyli się w to wspaniałe polonijne święto.

O dobre humory oprócz Zarządu Polskiej Rady w Berlinie zadbali starzy i młodzi polonijni restauratorzy, którzy przygotowali polskie smakołyki dla dużych i małych smakoszy. Starzy i młodzi bawili się świetnie razem, w myśl hasła festynu: „Zabawa bez granic”i można dodać ponad podziałami. Wiele osób przyniosło swoje koce, więc nie trudno było stworzyć atmosferę pikniku, który rozciągał się szeroko kolorowym dywanem na zielonych łąkach. Zachowanie reguł reżimu sanitarnego wykonano na piątkę. Dobra pogoda zachęciła do udziału wielu mieszkańców Berlina, dając „młodej Polonii” sposobność skorzystać z doświadczenia „starej”. Cieszy fakt, że festyn odwiedzają wychowankowie polonijnych organizacji przyprowadzając swoje dzieci, czyli trzy pokolenia Polonii berlińskiej świętowały razem Niepodległą.

Nie udałoby się tak doskonale przeprowadzić festynu, gdyby nie doświadczenie oraz oddana, społeczna praca członków i sympatyków Polskiej Rady, za co w tym miejscu w imieniu Zarządu serdecznie dziękujemy.

Projekt sfinansowany został ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów RFN oraz banku Sparkasse Berlin.


tekst: Małgorzata Tuszyńska
zdjęcia: Sonja Haartmann, Iza Modrzejewska
2020.09.13_festyn

Herbstfest „Spiel ohne Grenzen” in Berlin
am 13. September 2020


Trotz Pandemie feierte die alte und neue Polonia in Berlin das Fest der polnischen Unabhängigkeit

Seit 20 Jahren, jeweils im September, trifft sich die Berliner Polonia auf den Wiesen im Norden der Stadt zu einem Volksfest für polnische und deutsche Familien, um polnische Kultur und Bräuche zu pflegen sowie Kultur und Tradition der polnischen Nachbarn besser kennen zu lernen. Dieses herbstliche Treffen fand nun schon zum dritten Mal statt und war dem unabhängigen Polen gewidmet, um den hundertsten Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit unseres Vaterlandes zu begehen. Im Jahre 2020 gedachte die Polonia auf besondere Weise des 100. Jahrestages der Schlacht um Warschau. Am Sonntagnachmittag feierte die „alte“ und „neue“ Polonia gemeinsam, um zu zeigen, dass in Berlin alte Organisationstrukturen vorzüglich funktionieren, die allen dienen: sowohl den jungen Leuten wie den Älteren.

Die Veranstalter – „die alte Polonia“ und der Polnische Rat Landesverband Berlin, legen großen Wert darauf, dass das Fest eine familiäre Prägung hat, deshalb ist das Programm auf Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern zugeschnitten, es wendet sich eben an die „junge Polonia“. Wegen der Bekämpfung des Coronavirus fand das Volksfest unter Einhaltung strenger sanitärer Auflagen statt: Gesichtsmasken, Desinfektionen, Wahrung der Abstände, Überprüfung der Namen der Teilnehmer usw. Zum Glück gab es auf den Wiesen in Lübars genügend Platz, um alles in Übereinstimmung mit den Vorgaben durchzuführen.

Die bunten Verkaufsstände waren den sanitären Regeln entsprechend in den richtigen Abständen von einander aufgestellt, und sie waren, wie immer, in den weiß – roten Farben geschmückt. Auf einer improvisierten Bühne eines Traktors traten neue und alte Polonia – Musikgruppen auf: „New Voice System, Bloody Kishka“ sowie Małgorzata Sitek boten den zahlreich erschienenen Polen und Deutschen eine Auswahl der besten polnischen Lieder des letzten Jahrhunderts an.

Das Volksfest begann morgens wie immer mit Spielen und zahlreichen kulturellen und sportlichen Attraktionen für Erwachsene und Kinder. Außer den traditionellen, in Deutschland gut bekannten Wettbewerben, wie Kartoffellaufen oder Reifenrollen, hatten die Veranstalter auch an zahlreiche Spiele und Disziplinen gedacht, die beiderseits der Grenze von Erwachsenen und Kindern geschätzt werden. Zum Schluss überreichten Lehrer des Vereins „Oświata“ jenen, die alle Disziplinen bestanden hatten, besondere Preise. Die Kleinsten konnten unter der Leitung der Zirkusakademie Bühnentricks kennen lernen oder voller Freude in einem aufgeblasenen Schloss hüpfen, das regelmäßig desinfiziert wurde.

Großer Begeisterung erfreuten sich richtige sportliche Wettkämpfe. Veranstaltet wurden für alle Altersgruppen Fußballspiele, Badmintonwettbewerbe, Tischtennisspiele und Korbball. Die Krönung bildete das Drachensteigen. Unter Anleitung von Fachleuten mussten diese selbständig an eigenen Ständen gebastelt werden. Der Wind war gut, und es war eine Freude zuzuschauen, wie sich die bunten Drachen in die Luft über der Wiese erhoben. Die sportlichen Vergnügungen wurden, wie immer, durch Workshops für Graffiti, Malen und Basten für Kinder, oder auch Kochen von Pierogen ergänzt.

Die Pokale und Preise wurden den Gewinnern durch den neuen Konsul der Republik Polen für Poloniafragen, Herrn Adam Borkowski, sowie Herrn Burkard Dregger, den CDU – Vorsitzenden im Berliner Senat, überreicht.

Der schon dritte „Lauf für die Unabhängigkeit“ wurde von Herrn Marek Radoch, dem verdienten Poloniaaktivisten angeführt. Die vielen Teilnehmer liefen zuvor die Strecke durch Wiesen und Felder entlang und eroberten Erinnerungsmedaillen und Diplome. Am Lauf für die Unabhängigkeit beteiligten sich gerne die jungen Sportler des Clubs FC „Polonia“, Schüler Berliner Schulen, aber auch Mütter und Väter sowie neue Einwohner von Berlin.

Beim Wettbewerb über Geschichte mussten Erwachsene und Kinder um den Titel des besten Geschichtskenners kämpfen und Fragen zur polnischen Unabhängigkeitsgeschichte und die Schlacht um Warschau beantworten, die „Wunder an der Weichsel“ genannt wird. Die Sieger in beiden Altersgruppen erhielten schöne Preise. Die medizinische Versorgung gewährleisteten die Berliner „Malteser“, die außer einem qualifizierten medizinischen Rettungspersonal auch Süßigkeiten für die Kinder zur Verfügung gestellt hatten.

Für gute Laune sorgten außer dem Vorstand des Polnischen Rates des Landesverbands Berlin alte und junge polnische Gastwirte, die polnische Speisen für Erwachsene und Kinder vorbereitet hatten. Alte und junge Leute vergnügten sich gemeinsam unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ und über alle trennenden Unterschiede hinweg. Viele Gäste hatten eigene Decken mitgebracht, wodurch es einfach war, eine Picknickatmosphäre aufkommen zu lassen, was sich als breiter bunter Teppich durch die grünen Wiesen hinzog. Die Einhaltung der sanitären Vorgaben wurde vorbildlich erfüllt. Das gute Wetter regte viele Berliner zur Teilnahme an, wodurch auch die „junge Polonia“ Gelegenheit bekam, die Erfahrungen der „alten“ kennen zu lernen. Erfreulich ist die Tatsache, dass das Fest von zahlreichen früheren Aktivisten der Polonia - Organisationen besucht wurde, die mit ihren Kindern gekommen waren, so dass drei Generationen der Berliner Polonia gemeinsam des Fest der Unabhängigkeit begehen konnten.

Es wäre nicht gelungen, ein so schönes Fest zu feiern, wenn es nicht die Erfahrung und Hingabe der ehrenamtlichen Helfer von Mitgliedern und Sympathisanten des Polnischen Rates gegeben hätte, wofür wir allen an dieser Stelle herzlich danken.

Die Veranstaltung wurde aus Mitteln des Bevollmächtigten der Bundesregierung zur Förderung von Kultur und Medien sowie der Sparkasse Berlin finanziert.

2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn 2020.09.13_festyn

Baum der Polonia 2020

Mit Freude teilen wir mit, dass die polnischen Organisationen und die Berliner Polonia die Stadtbaumkampagne 2020 unterstützen wird. Die Geschäftsstelle der Polonia, der Bundesverband Polnischer Rat in Deutschland und der Polnischer Rat - Landesverband Berlin haben sich entschlossen, um die Schlacht bei Warschau 1920 zu würdigen, einen BAUM DER POLONIA zu pflanzen. Auf der Friedrichstraße 130 C in 10117 Berlin wird in der Pflanzensaison November/Dezember 2020 eine Pyramidenhainbuche gepflanzt.
Der Ort, wo der Baum wachsen wird, sieht momentan noch leer und traurig aus, er befindet sich jedoch fast direkt an der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West.

Z radością informujemy, że polskie organizacje w Berlinie i berlińska Polonia w bieżącym roku wspierają kampanię sadzenia drzew na ulicach Berlina. Biuro Polonii, Zjednoczenie Federalne Polskich Rad w Niemczech i Polska Rada – Związek Krajowy w Berlinie postanowiły uczcić obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku, fundując DRZEWO POLONII / BAUM DER POLONIA. W sezonie sadzenia drzew , czyli późną jesienią 2020 roku na ulicy Friedrichstraße 130 C / 10117 Berlin zostanie posadzone piękne drzewo – buk piramidalny.
Miejsce, gdzie będzie rosło „nasze drzewo“ jest w tej chwili jeszcze puste, a mimo to znaczące – tuż obok przez kilkadziesiąt lat po wonie przebiegała granica między Berlinem Wschodnim a Zachodnim, między Blokiem Wschodnim a Zachodnim – słynna Żelazna Kurtyna i równie słynny Mur Berliński.

Baum der Polonia 2020

Baum der Polonia 2020Apel – Budzenie szlachetnych odruchów

Nadal sytuacja epidemiczna w Polsce jest poważna. Liczba zachorowań i zgonów utrzymuje się na stałym poziomie. Jeszcze nie możemy mówić o wygaszaniu pandemii koronawirusa.

Kolejne kroki “odmrażania” rygorów sanitarnych są jednocześnie nadzieją ale i ryzykiem dla nas. Nie wiemy, jak wpłynie to na zachorowalność.

Jedno, co jest pewne, to to, że istnieje nadal potrzeba wspierania polskiej służby zdrowia w specjalistyczny sprzęt oraz w środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników opieki medycznej, ale też dla Domów Opieki Społecznej i w innych miejscach ognisk epidemii.

Szczególnie dobrze sprawdziły się w tym czasie organizacje charytatywne, które uruchomiły Fundusze Interwencyjne, zbierające pieniądze na rzecz walki z koronawirusem, od firm, jak również od darczyńców indywidualnych.

Podajemy dwa numery kont (WOŚP i Caritas) sprawdzonych przez nas, na które można wpłacać datki z Niemiec, w euro na potrzeby zgłaszane przez szpitale i służby ratownicze w Polsce.

Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie

Ferdynand Domaradzki
Przewodniczący


epidemia koronawirusa 20201. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Numer konta do wpłat:
PL 14 1140 1010 0000 5244 4400 1007
Odbiorca: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Tytuł przelewu: "Fundusz Interwencyjny – koronawirus – WOŚP"
Dane banku: Oddział Korporacyjny Warszawa
mBank S.A., ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa2. CARITAS
Numer konta do wpłat:
PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Odbiorca: Caritas Polska
Tytuł przelewu: “Medyk”
Dane banku: Bank PKO BP S.A.Rejestracja na wybory Prezydenta RP w Berlińskim Okręgu Konsularnym (Berlin, Brandenburgia, Maklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia)

WAŻNE! Przypominamy, że w Niemczech głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się tylko w formie korespondencyjnej.

Zgłoszenia można dokonać do 15 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.


Zasady_rejestracji_na_wybory_Prezydenta_RP.pdf
Zgłoszeń należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl

lub do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:
telefonicznie: (od poniedziałku do piątku, godz. 8:30-16:00): +49 30 22 313 153, -175, -221, -242, -401
mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
pisemnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
ustnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
faksem: +49 30 22 313 212

Modlitwa o pokój - Gebet für den Frieden - Prayer for Peace


Deutsche und polnische SängerInnen bilden den deutsch-polnischen Chor Berlin „Spotkanie“, der durch musikalische Begegnungen zu Frieden und Verständnis beitragen will. Bei einem Konzert anlässlich des 75. Jahrestages zum Ende des II. Weltkrieges, sollte gemeinsam mit anderen Chören dieses Lied gesungen werden. Das Konzert wurde wegen der Covid19-Pandemie abgesagt. Für den digitalen Auftritt haben wir Sängerinnen und Sänger anderer Chöre aus Deutschland, Polen, der Ukraine und Großbritannien eingeladen.

Niemcy i Polacy tworzą niemiecko-polski chór „Spotkanie” w Berlinie. Poprzez wspólny śpiew chcemy przyczynić się do pokoju i porozumienia pomiędzy tymi narodami. „Modlitwa o pokój“ - utwór ten miał być wykonany podczas wspólnego koncertu chóru polsko-niemieckiego „Spotkanie” i innych chórow berlińskich, planowanego na 08.05.2020 z okazji obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Koncert z powodu pandemii został odwołany. Pomimo to, postanowiliśmy wykonać ten utwór w ramach wspólnego wirtualnego projektu. Do uczestnictwa zaprosiliśmy śpiewaków z innych chórów z Niemiec, Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.


www.youtube.com/watch?v=JUYf8AtH4f8

"Spotkanie" of Berlin is a German-Polish Choir formed from German and Polish singers who want to contribute to peace and understanding through their musical encounters. At a concert to be given with other choirs on the occasion of the 75th anniversary of the end of World War II this piece by Norbert Blacha was to have been sung. Sadly the concert was cancelled due to the Covid-19 pandemic. We have invited singers from other choirs from Germany, Poland, Ukraine, and Great Britain to join us for this digital appearance.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 r. informuje, że głosowanie 10 maja 2020 r. w wyborach Prezydenta RP nie może się odbyć. Tym samym w najbliższą niedzielę (10 maja 2020 r.) lokale wyborcze pozostaną zamknięte. 20200507_komunikat_pkw.pdf

Więcej informacji na stronie: www.pkw.gov.pl.
DZIEŃ POLONII w dobie pandemii.

Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie składa berlińskiej Polonii i wszystkim Polakom mieszkającym w Niemczech z okazji DNIA POLONII najlepsze życzenia zdrowia i wytrwałości w przezwyciężaniu pandemii oraz wielu sił, nowych pomysłów i inicjatyw do budowania naszej wielkiej polonijnej wspólnoty poza granicami Kraju.

symbol_pl_kord
Dnia 2 maja z okazji Dnia Polonii przedstawiciele organizacji polonijnych ze Lwowa, Drohobycza, Cieszyna i Berlina odbyli wideokonferencję zorganizowaną przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. Koordynatorka projektów polonijnych realizowanych przez „Wspólnotę” z Bytomia p. Alicja Brzan-Kłoś w ramach programu „Rodzina Polonijna” zaprosiła na spotkanie on-line 30 uczestników z Ukrainy, Czech, Niemiec i Polski.

Z życzeniami z okazji Dnia Polonii do Polonii na świecie zwrócił się prezes Stowarzyszenia p. Piotr Bonisławski. Spotkanie poprowadził Prezes oddziału w Katowicach p. Stefan Gajda.

Życzenia, jak i przebieg spotkania można prześledzić na filmie na stronie facebook Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska:
https://www.facebook.com/279073665518604/videos/925271371224467/

W trakcie spotkania Berlin reprezentowała p. Małgorzata Tuszyńska, która w latach 2019-2020 z Polsko-Niemiecką Szkołą Europejską Katharina-Heinroth realizuje projekt: „Odkrywamy historię Polski. Polskie i Śląskie drogi do niepodległości.”

Projekt realizują uczniowie szkoły w Berlinie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr. 46 w Bytomiu. Wspólne działania, warsztaty, spotkania, wycieczki, prace plastyczne i dziennikarskie związane są z upowszechnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego, poznaniem historii odzyskania niepodległości Polski oraz walki o polskość Górnego Śląska i polskiej kultury w Berlinie. Wspólne działania edukacyjne podwyższają znajomość języka polskiego uczniów w Berlinie oraz wypełniają lukę edukacyjną w nauczaniu historii Polski, która nie jest elementem programu nauczania w Niemczech. Uczestnikom z Bytomia pozwalają poznać polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, nawiązać relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami Berlina, co wpływa na zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami. W dobie pandemii projekt jest realizowany on-line, aż do momentu jej pokonania z nadzieją, że będą możliwe kontakty osobiste.

https://www.facebook.com/GOSWPKAT/videos/1399303803586637/
2020.04.28 MSZ list do Polonii

28.04.2020:
Z okazji tegorocznego Dnia Polonii i Polaków za Granicą życzenia i list od min. Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zawierający zaproszenie do udziału w akcji

„Polska w Twoim Domu / Poland at your home”

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-twoim-domu
24.07-02.08.2020 Kajaki Warmia

  Zapraszamy na spływ kajakowy na Łynę i Marózkę /Warmia organizowany pod patronatem Polskiej Rady w Berlinie w terminie 24 lipca – 2 sierpnia 2020


Zapisy prowadzi Isabella Piegsa-Romanowska
isapr@arcor.de, Tel. AB 77 208 792helfen.berlin

helfen.berlin - Rette deine Lieblingsorte

Der Aufruf an die Berliner: Rettung der Berliner Gastronomie in der Corona-Krise durch Gutschein-Käufe auf helfen.berlin.

21.04.2020:
Na prośbę Senatu Berlina przekazujemy do wiadomości ostatnie wytyczne dla Miasta i Obywaleli Berlina: Vierte_ÄndVO_2020-04-21.pdf
2020.04.09 MSZ list do polonii

Wybrane projekty i programy edukacyjne dla Polonii

09.04.2020:
List, skierowany do Polonii przez pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnego za sprawy Polonii i Polaków za granicą.

Poniżej wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii, udostępniony przez MSZ, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą:

oferty_edukacyjne.pdfSzanowni Państwo,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam
zdrowych, pełnych spokoju i radości Świąt,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i nadziei
na lepszą przyszłość.
Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie

Droga Polonio Berlina, Polacy mieszkający w stolicy Niemiec,
Przyjaciele Polskiej Rady Związku Krajowego!

Dzisiaj cały świat konsoliduje się w walce z jakże niebezpiecznym, zagrażającym naszej ludzkiej populacji, rozprzestrzeniającym się w zawrotnym tempie koronawirusem.
Jak niebezpieczny jest to wirus dla naszego zdrowia i życia dowiadujemy się codziennie ze środków masowego przekazu.

Walka z nim jest niełatwa i bardzo kosztowna. Aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie potrzebne są środki. Zarówno rządy państw, państwowe jak i prywatne instytucje, organizacje społeczne, tak i prości ludzie robią wszystko, aby tych środków nie zabrakło.
Niestety ogrom ciężaru kosztów jest tak duży, że nie na wszystko wystarcza.
Dlatego apelujemy do Was, do Polonii, o wsparcie, o przyłączenie się do wspomożenia instytucji walczącymi bezpośrednio ze skutkami pandemii, wsparcia tych, którzy ryzykując swoim zdrowiem i życiem ratują innych.

Apelujemy o wsparcie szpitali i ośrodków zdrowia, borykających się z trudnościami w zaopatrzeniu w środki potrzebne do codziennego użytku, zarówno dla personelu, jak i samych chorych.

Apelujemy do Was, do Polonii, o solidarność w tym trudnym czasie.

Dzisiaj zdajemy egzamin z empatii i szacunku dla drugiego człowieka.
Jest to stosowny moment, aby ponownie połączyć się więzami tożsamości z miejscem i regionem pochodzenia, moment, aby wesprzeć indywidualnie, czy też grupowo, znajdujące się w potrzebie instytucje pomocy. Takich instytucji jest w naszej Ojczyźnie bardzo wiele. Ich adresy można znaleźć na stronach internetowych. Informacji gdzie, komu i jak możemy pomagać, mogą udzielić Wam także Wasi bliscy, znajomi etc. mieszkający w kraju.

Dzisiaj każda para rąk, każda ofiarowana pomoc, każdy datek może
uratować ludzkie życie, być może i komuś z Twoich najbliższych.

Nie czekaj, wesprzyj inicjatywę pomocy dla kraju!
Pomagając innemu, pomagasz i sobie.

polskarada_logo Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie, 07.04.2020
Dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku samolot specjalny TU-154M z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Małżonką Prezydenta RP Marią Kaczyńską wystartował z Warszawy do Smoleńska. Tego dnia na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu delegacja państwowa miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy popełnionej tam zbrodni. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, wśród nich byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, reprezentanci środowisk społecznych i kościołów, dowódcy wojska oraz załoga samolotu. Wszyscy oni zginęli w katastrofie lotniczej, która nastąpiła podczas lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem.10_rocznica_katastrofy_smolenskiej

Poniżej zamieszczone jest niewygłoszone w Katyniu przemówienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przemówienie pochodzi z wydawnictwa Kancelarii Prezydenta RP „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 2009-2010. Wystąpienia Listy Wywiady. Wybór” .

przemówienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
epidemia koronawirusa 2020

Droga Polonio Berlina,
Polacy mieszkający w stolicy Niemiec,
Przyjaciele Polskiej Rady Związku Krajowego!

Wobec tak trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkich bez wyjątku, stosując się do zaleceń władz i urzędów, jesteśmy zmuszeni poinformować, że zapowiadany na 07.06.2020 Dzień Polonii będziemy obchodzić w terminie późniejszym.
Jesteśmy pewni, że zrozumieją Państwo w pełni naszą decyzję o przeniesieniu wspólnego świętowania Dnia Polonii na bezpieczniejsze czasy.

W obawie o zdrowie naszych drogich rodaków, postanowiliśmy również zredukować do minimum statutową działalność. Do tego czasu prosimy Was, abyście nie lekceważyli zaleceń władz dotyczących walki z koronawirusem.

Jednakże w tych wyjątkowych czasach, w czasach, gdy osobiste kontakty powinny zostać w jak największym stopniu ograniczone, chcemy zachęcić wszystkich do podtrzymywania kontaktów w ramach naszej wspólnoty: Polaków i Polonii mieszkającej w Berlinie. Wykorzystajmy do tego dostępne media: telefon, e-mail, platformy społecznościowe. Pozostańmy w kontakcie szczególnie z tymi z naszego środowiska, którzy nie powinni wychodzić lub nie mogą wychodzić z domu. Nikt nie powinien pozostać sam i być zapomniany.

Dlatego proponujemy, abyście komunikowali się często ze sobą nawzajem, oferowali pomoc i wspierali się. Jeśli kogoś nie możecie wesprzeć swoją pomocą, zgłaszajcie się do nas pod następujący adres:

Polnischer Rat Landesverband, Zabel-Krüger-Damm 229, 13469 Berlin
E-Mail: post@polskarada-berlin.de

W tych trudnych czasach musimy być solidarni i trzymać się razem!!!

Jako Polska Rada w Berlinie będziemy wspierać każdego, kto potrzebuje naszej pomocy.
Tych, którzy nie mają znajomych lub rodziny zachęcamy, żeby pisali w każdej sprawie do nas. Znajdziemy rozwiązanie. Z każdej sytuacji znajdzie się przecież jakieś wyjście.

Wspierajmy się nawzajem!!!

Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie życzy Wam oraz Waszym najbliższym zdrowia, spokoju, roztropności i wytrwałości w tym czasie.

Z wyrazami troski i szacunku, w imieniu Rady, Ferdynand Domaradzki, 15.03.2020

VII_Rajd_PTTK 26.04.2020


PTTiK BERLIN (Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin)
oraz klub PTTK im. W. Korfantego
zapraszają na

VII Polonijny Rajd Pieszy
26.04.2020 o godz.12:00Uwaga:
ze względu na epidemię termin może ulec zmianie, informacje na: www.pttk-berlin.deWalne Zebranie 07.03.2020

Walne Zebranie 07.03.2020

Walne Zebranie 07.03.2020

STARY – NOWY ZARZĄD POLSKIEJ RADY WYBRANY

Dnia 07.03.2020 przewodniczący Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Ferdynand Domaradzki zwołał wynikające ze statutu zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku.
Trzydziestoosobowe grono prezesów i najbardziej aktywnych działaczy polonijnych w Berlinie potwierdziło zaufanie do przewodniczącego i członków Zarządu Polskiej Rady i wybrało niemal jednogłośnie dotychczasowy Zarząd na kolejną kadencję. Stary-nowy Zarząd Polskiej Rady wzmocni na stanowisku sekretarza Izabella Modrzejewska.
Komisję Rewizyjną poprowadzi w nowej kadencji członek-założyciel Polskiej Rady Georg von Borzestowski. Wspierać go będą Beata Banachowicz oraz Jan Tyburski.
Na zebranie przybyli delegaci organizacji członkowskich, najstarszych i najdłużej działających organizacji na terenie Berlina. Jako organizacja parasolowa Rada Polska w Berlinie skupia 11 organizacji i zgrupowań działających we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego stolicy Niemiec. W myśl statutu w zależności od liczby członków organizacje członkowskie Rady dostają od jednego do trzech mandatów uprawniających do udziału w głosowaniu.
Program zebrania przewidywał sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za lata 2017-2019.
W swoim sprawozdaniu przewodniczący Rady zdawał sprawę z organizacji i przebiegu sztandarowych projektów Polskiej Rady w Berlinie: Koncertu Noworocznego i Gali „Najlepszy z Najlepszych”, Dnia Polonii, festynu jesiennego „Zabawa bez Granic”, Balu Polonijnego, Wigilii Polonijnej.
Wymieniał także te działania, które wynikają z aktualnego kalendarza historycznego czy politycznego jak np. składanie kwiatów na grobach poległych żołnierzy pierwszego września i czy ósmego maja, otoczenia opieką grobów polonijnych w listopadzie, składanie kwiatów dla ofiar obozów nazistowskich w Ravensbrück czy Sachsenhausen w rocznice ich oswobodzenia lub uroczyste posiedzenie Senatu i Sejmu RP w Lublinie z okazji 450 lat unii lubelskiej, uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległej czy Dnia Kobiet oraz udział w kongresach i konferencjach organizowanych dla Polonii i przez Polonię.
Z satysfakcją wskazywał na fakt, iż przez polityków w Niemczech Polska Rada w Berlinie postrzegana jest jako ważna i prężna organizacja reprezentująca interesy Polonii i Polaków w Niemczech.
Wyraził podziękowania Zarządowi za dobrą wzajemną współpracę, a członkom za dotychczasowe wsparcie pracy Zarządu.
Za wsparcie finansowe podziękował Departamentowi ds. Polonii i Polaków na świecie MSZ, Ambasadzie RP w Berlinie, Fundacji Polsko-Niemieckiej i Fundacji Wspierania Polaków na Wschodzie oraz Urzędowi Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów Rządu Federalnego Niemiec oraz wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę.
Nowo wybrany Zarząd Polskiej Rady w Berlinie podtrzymał gotowość organizowania dotychczasowych projektów i zapowiedział realizacje nowych.


Konkurs Byc Polakiem 2020

Zapraszamy

dzieci, młodzież i nauczycieli
do udziału w XI Edycji Konkursu

"Być Polakiem"Przedłużony termin nadsyłania prac konkursowych: 21.03.2020
Szczegółowe informacje o konkursie: www.swiatnatak.plKontakty NR301 Cover


Link: www.kontakty.org
List Gratulacyjny
z okazji 25-lecia czasopisma „KONTAKTY”


Szanowni Wydawcy Miesięcznika Polonijnego „KONTAKTY”!
Szanowni Państwo Klon! Droga Marianno! Drogi Andrzeju!

Z okazji 25 lecia jubileuszu wydawania miesięcznika polonijnego „KONTAKTY” Zarząd Rady Polskiej w Berlinie Związek Krajowy T.z. składa na Wasze ręce najserdeczniejsze gratulacje.

Przez 25 lat miesięcznik „KONTAKTY” towarzyszy Polakom i Polonii w Berlinie stwarzając możliwość wymiany informacji dotyczących życia polonijnego, będąc zarazem ważną platformą medialną w dziedzinie gospodarczej dla wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech.

Od pierwszego numeru, który ukazał się w marcu 1995r. „KONTAKTY” nieustająco donoszą o polonijnych wydarzeniach kulturalnych, wystawach, projektach, koncertach, rocznicach, pielęgnują polskie tradycje i wskazują na ważkie sprawy dla Polski i Polonii w Niemczech.

Dzisiaj „KONTAKTY” stały się największym i najbardziej niezawodnym wydawnictwem polonijnym, które swoim zasięgiem wybiega daleko poza granice Berlina, obejmując całe Niemcy. Gratulujemy zaangażowania i wytrwałości!

Za oddanie polonijnym sprawom, za możliwość prezentowania spraw ważnych dla wszystkich Polaków i Polonii w Niemczech pragniemy wyrazić twórcom, redaktorom i współpracownikom miesięcznika „KONTAKTY” nasze podziękowanie.

Dla nas, Polaków mieszkających w Berlinie, miesięcznik „KONTAKTY” jest ważnym przedstawicielem polonijnych mediów i za to chcemy dziś podziękować i gratulować jego twórcom.

Życzymy jego Wydawcom i całej Redakcji wielu kolejnych lat tak świetnej jak dotąd działalności oraz wiele satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Polskiej w Berlinie
Ferdynand Domaradzki

2020.01.19 Koncert Noworoczny
Ansprache Herr Domaradzki:

"Guten Abend, meine Damen und Herren, Liebe Polonia in Berlin, liebe Landsleute,

ich begrüße alle sehr herzlich im Neuen Jahr 2020. Ich danke Ihnen allen, dass Sie so zahlreich zu unserem Neujahrskonzert und zur Feier aus Anlass der Verleihung des Preises „Der beste unter den Besten“ für 2019 erschienen sind.
Als Gastgeber und Hausherr begrüße ich zuerst den Bürgermeister von Reinickendorf, Herrn Frank Balzer,
Es ist polnische Tradition seine Gäste mit Brot und Salz zu begrüßen, heute machen wir die Begrüßung mit einem Blumenstrauß:
Ich begrüsse:
- das Mitglied des Deutschen Bundestages, Frau Staatsministerin Prof. Monika Grütters,
- die Abgeordnete des Europaparlaments, Frau Hildegard Bentele,
- die Abgeordnete des polnischen Sejm, Frau Joanna Fabisiak
und
- die Vertreterin der Polnischen Botschaft in Deutschland, Frau Konsul Jowita Wensus
- Sehr herzlich begrüße ich das Mitglied des Ausschusses für Emigration und Zusammenarbeit mit den Auslandspolen des Senats der Republik Polen Herrn Senator Wojciech Ziemniak.
- Ich habe auch die Ehre, den Vorsitzenden der CDU - Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, Herrn Burkard Dregger, zu begrüßen.
- Ich begrüße den Vorsitzenden des Bundesverbandes der Polen in Deutschland und Direktor des Büros der Polonia, Herrn Aleksander Zając.
Herzlich begrüße ich die Vorsitzenden unserer Organisationen und deren Mitglieder:
- Die Vorsitzende des polnischen Schulvereins „Oświata“ e. V. in Berlin, Frau Barbara Rejak,
- Den Vorsitzenden des Landesverbandes Polnischer Ingenieure und Techniker, Herrn Andrzej Staszak,
- die Vorsitzende der Vereinigung der Polen in Berlin, Frau Elżbieta Michalak,
- die Vertreterin des Klubs der Katholischen Intelligenz in Berlin, Frau Wanda Szulczyńska,
- den Vertreter des Polnischen Kulturvereins, Herrn Grzegorz von Borzestowski,
- den Vertreter des Vorstands Polnischer Kaufleute und Unternehmer BERPOL, Herrn Jacek Baryłkowski,
- den Vertreter des polnisch -deutschen Vereins KRESY, Herrn Roman Brodowski,
- Unsere Vertreter von den beiden Polnischen Club für Touristik, Frau Elżbieta Potępska, Herrn Piotr Swiderski und Herrn Tyburski.
Ich grüße alle Aktivisten der Polonia, die Kulturförderer, Schriftsteller, Maler, Lehrer, Unternehmer, die Medienvertreter und natürlich ganz besonders die Preisträger unseres diesjährigen Preises.
Ich danke herzlich den Musikern, besonders Herrn Jan Czachor als Präses des Vereins zum Gedenken an Czesław Niemen aus Swiebodzin, dass sie zu uns nach Berlin gekommen sind und unser diesjähriges Treffen der Polonia durch ihre schöne Musik mitgestalten werden.
Ich danke auch dem polnisch – deutschen Chor „Spotkanie“ für seine Darbietung.

Meine Damen und Herren,
wir haben ein weiteres Jahr ehrgeiziger Maßnahmen hinter uns, die ein Beweis für die Lebendigkeit der polnischen Gemeinschaft in Berlin sind. Das Jahr 2019 war auch für uns, den Polnischen Rat Landesverbandes Berlin, eine Zeit vieler Erfolge.
Als Dachverband vereinigen wir alte und neue polnische Organisationen und vertreten ihre Interessen gegenüber den Regierungen in Polen und in Deutschland. Zu unseren statutenmäßigen Zielen gehört die Pflege der polnischen Sprache und Tradition sowie die Tätigkeit zu Gunsten einer polnisch – deutschen Annäherung und der Integration der Polen in Berlin, wobei wir unsere kulturelle Identität bewahren, was den Bestimmungen des „Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen“ entspricht. Auf diesem Gebiet haben wir gute Erfolge vorzuweisen, und wir bauen an der Schaffung enger institutioneller und privater Bindungen zwischen Polen und Deutschland. Das ist die beste Ausdrucksform für die Gestaltung eines guten Ansehens der Polen in Berlin.

Meine Damen und Herren,
das traditionelle Neujahrskonzert der Polonia ist ein Anlass für eine Begegnung in angenehmer, festlicher Atmosphäre der Polen aus den Reihen der Polonia in Berlin mit deutschen Partnern, mit Vertretern der Polnischen Botschaft und des polnischen Konsulats in Berlin. Seit einigen Jahren schon zeichnen wir während dieses Konzerts den sog. „Besten der Besten“ in Berlin für Projekte und Arbeiten aus dem Bereich der Polonia aus.
Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, waren am kulturellen Leben in Berlin beteiligt, haben aktiv das polnische wirtschaftliche und kulturelle Angebot mitgestaltet, und mit uns zusammen bereichert. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Jahre 2019 im kulturellen Bereich der Stadt Berlin als Polen sichtbar waren. Das ist unser gemeinsamer Erfolg.
Als Vorstand des Polenrates haben wir Veranstaltungen durchgeführt, die im polnischen kulturellen Leben der Polonia unvergessen bleiben werden, dazu gehören:
- Das Neujahrskonzert,
- Der Tag der Polonia,
- Das herbstliche Familienvergnügen „Spiel ohne Grenzen“,
- Die Begegnung zu Heiligabend
- Die Reise in die sog. Gebiete der „Kresy“,
- Der Neujahrball für Mitglieder und Sympathisanten des Polerates.

Meine Damen und Herren,
ich möchte allen danken, die unsere Tätigkeit im Jahre 2019 unterstützt haben. Sie basiert auf der freiwilligen Arbeit unserer Mitglieder und Sympathisanten. Wir danken jedem einzelnen für jede Stunde, die für unsere gemeinsame Tätigkeit aufgeopfert wurde. Ich hoffe auch auf eine weitere solche Zusammenarbeit zum Wohle der Polen von der Polonia in Berlin, zum Wohl unseres Vaterlandes und zum Wohle der polnisch – deutschen Beziehungen. Das ist unser gemeinsamer Beitrag für die Schaffung einer starken polnischen und europäischen Gemeinschaft.

Sehr geehrte Damen und Herren,
heute möchte mich bei allen, die unsere Tätigkeit 2019 unterstützt haben, bedanken.
Alle Formen unserer Aktivitäten wären ohne ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder und Sympathisanten nicht möglich. Ich danke jedem von den Unterstützern einzeln und allen gemeinsam für die Stunden, die sie für unsere Gemeinschaft gewidmet haben. Ich hoffe auf weitere gemeinsame Zusammenarbeit, für unsere Heimat , für Polnische Bürger in Berlin und für den Aufbau der deutsch-polnischen Beziehungen. Es ist unser gemeinsamer Beitrag zum Aufbau einer starken polnischen und europäischen Gesellschaft. Ich bedanke mich herzlich für die bisherige finanzielle Unterstützung seitens des Polnischen Senats, des Außenministeriums in Warschau, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit.
Wir zählen auf weitere erfolgreiche Arbeit mit dem Konsulat der Republik Polen in Berlin und mit allen Instutionen, die unser Aktivitäten in Deutschland und in Polen unterstützen.
Mein besonderer Dank gilt dem Bürgermeister des Bezirks Reinickendorf, Herrn Frank Balzer und Frau Margarethe Pawelski für langjährige Unterstützung bei der Durchführung des Tages der Polonia in unserem Bezirk Reinickendorf und für die heutige Schirmherrschaft des Neujahrskonzerts.

Schließlich möchte ich Ihnen herzlichste Neujahrswünsche übermitteln. Ich wünsche viele interessante Ideen und Initiativen, viel Glück und Erfolg im privaten und beruflichen Leben sowie Gesundheit und Kraft, um in den Polonia-Organisationen aktiv werden zu können.
Allen wünsche ich einen schönen Abend."
____

STATUETKI „NAJLEPSZY z NAJLEPSZYCH” w BERLINIE ROZDANE.

Od ośmiu lat Koncert Noworoczny Polonii Berlińskiej służy podsumowaniu odchodzącego roku i wyróżnieniu osób, które poprzez swoje zaangażowanie w sposób szczególny tworzyły i kształtowały polonijną rzeczywistość w stolicy Niemiec. Statuetkę „Najlepszy z Najlepszych“ zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie przyznaje osobom, które bardzo aktywnie angażują się, aby przekazać i zachować język polski, polską kulturę i tradycje oraz współtworzą pozytywny obraz Polski i Polaków w stolicy Niemiec.W tym roku statuetką „Najlepszy z Najlepszych” uhonorowano trzy osoby: Panią Barbarę Rejak, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, Panią Joannę Trümner, współpracownika Biura Polonii oraz Pana Jacka Tyblewskiego, kierownika berlińskich redakcji w językach narodowych radia COSMO, międzynarodowego programu Westdeutscher Rundfunk i Radio Bremy we współpracy z Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Zaproszenie Polskiej Rady Związku Krajowego Polonia i Polacy w Berlinie przyjęli, jak zwykle, bardzo chętnie. Salę przy Ratuszu Reinickendorf wypełnili do ostatniego miejsca, aby w trzecią niedzielę stycznia uczestniczyć w gali „Najlepszy z Najlepszych” oraz wysłuchać koncertu: „Czesław Niemen na dwa serca”. Patronat honorowy nad imprezą przyjął Burmistrz Dzielnicy Reinickendorf, Frank Balzer, który witając gości dziękował przewodniczącemu Rady, Ferdynandowi Domaradzkiemu za wieloletnią, doskonałą współpracę: Jednocześnie wyraził życzenie kontynuowania jej w latach następnych dla dobra Polaków, którzy w dzielnicy Reinickendorf, jak powiedział, odnaleźli swój drugi dom.

Na noworoczne spotkanie Polonii i Polaków przybyła Pani prof. Monika Grütters, Pełnomocnik Rządu Niemiec ds. Kultury i Mediów, a z Polski Pani Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm i członkini Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Pan Wojciech Ziemniak, Senator RP. Gośćmi specjalnymi z Berlina byli Pan Burkard Dregger, przewodniczący frakcji CDU i deputowany Senatu Berlina oraz Pani Jowita Wencjus, Konsul RP. Pani prof. Grütters po raz pierwszy odwiedziła Polonię w Berlinie i była niezwykle zaskoczona tak licznym przybyciem i gorącym przyjęciem Polonusów. Jako minister, kierujący komisją (BKM) wspierającą finansowo polonijne projekty, wysoko oceniła działalność Polskiej Rady w Berlinie. Obiecała wesprzeć hojnie znany świetnie z lat ubiegłych „Dzień Polonii”, jako największy projekt kulturalny Polonii w stolicy Niemiec.

Burkard Dregger wraz z noworocznymi życzeniami dla Polaków w Berlinie przekazał słowa uznania dla Zarządu Rady za świetną realizację projektów, które tak wielkiej liczbie Polaków dają możliwość do spotkania i pielęgnowania polskiej mowy i kultury, którą przy takich okazjach poznaje osobiście i jest coraz bardziej nią zafascynowany. Goście z Polski przywieźli ciepłe słowa i życzenia z Komisji Łączności z Polakami i Senatu RP. Wyrazili też uznanie dla organizacji i zaangażowania Polskiej Rady w realizację zadań, które zawarte są w „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”.

Po uroczystej gali i wyróżnieniu najlepszych z najlepszych Polaków mieszkających w Berlinie, przyszedł czas na koncert muzyki Czesława Niemena. Koncert prowadził Edward Czachor, prezes Towarzystwa Pamięci Czesława Niemena, który pokazał wiele zdjęć z dzieciństwa i tras koncertowych artysty oraz bawił gości anegdotami towarzyszącymi jego drodze artytycznej. Piosenki Niemena śpiewali Jarosław Królikowski i Maciej Wróblewski, a wraz z nimi tysięczna widownia Polaków. Na zakończenie artyści zaprezentowali swoje utwory, kończąc autorską kolędą i życzeniami dla Polonii Berlina, które przekazujemy dalej:

„Serc naszych płomień niech ogrzeje tę Dziecinę.
Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie.
Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę,
Ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej.”


Tekst: Małgorzata TuszyńskaPrzemówienie Ferdynanda Domaradzkiego, Przewodniczącego Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie:

"Dobry wieczór Państwu, Droga Polonio Berlińska, Drodzy Rodacy!

Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku 2020. Dziękuję, że tak wielu gości przybyło na nasz Koncert Noworoczny i uroczystość przyznania nagrody „Najlepszy z najlepszych” 2019.
Jako gospodarz wieczoru witam bardzo serdecznie na pierwszym miejscu Burmistrza Reinickendorf, Pana Franka Balzera.
W Polskiej starej tradycji zacnych gości wita się chlebem i solą, dzisiaj naszych gości witamy bukietami kwiatów.
Witam bardzo serdecznie:
- Posłankę do Bundestagu, Panię Minister Stanu, Prof. Monikę Grütters,
- Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Panię Hildegardę Bentele,
- Posłaną do polskiego Sejmu, Panię Joannę Fabisiak,
- Przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Konsul ds. Polonii Panią Jowite Wencius.
- Bardzo serdecznie witam członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatora Pana Wojciecha Ziemniaka.
- Mam zaszczyt powitać także przewodniczącego frakcji CDU w Parlamencie Berlińskim, Pana Burkarda Dreggera.
- Witam Przewodniczącego Polskiej Rady Związku Federalnego w Niemczech, Dyrektora Biura Polonii w Berlinie, Pana Aleksandra Zająca.
Witam prezesów naszych organizacji i ich członków:
- Panią Prezes Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, Panią Barbarę Rejak
- Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, Pana Andrzeja Staszaka,
- Stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków w Berlinie, Panią Elzbietę Michalak
- Przedstawiciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Berlinie, Panią Wandę Szulczynski
- Przedstawiciela Polskich Przedsiębiorców i Przemysłowców BERPOL, Pana Jacka Baryłkowskiego
- Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego, Pana Gregora von Borzestowskiego
- z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia KRESY, Pana Romana Brodowskiego
- Naszych przedstawicieli ruchu turystycznego z dwóch klubów: Panią Elżbietę Potepską, Panów Piotra Swiderskiego i Jana Tyburskiego.
Witam wszystkich działaczy polonijnych, animatorów kultury, pisarzy, malarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, ludzi mediów i szczególnie serdecznie – laureatów naszej tegorocznej nagrody.
Witam i serdecznie dziękuję naszym muzykom, a w szczególności Panu Janowi Czachorowi Prezesowi Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena ze Świebodzina, że zechcieli przybyć do Berlina i uświetnić nasze doroczne spotkanie polonijne swą znakomitą muzyką.
Dziękuję za występ chórowi polsko-niemieckiemu SPOTKANIE.

Szanowni Państwo!
Za nami kolejny rok wielu ambitnych działań, które pokazały ożywioną aktywność naszej polskiej wspólnoty w Berlinie. Rok 2019 był również dla nas, Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, czasem wielu sukcesów. Jako organizacja dachowa skupiamy dawne i nowe organizacje polonijne, reprezentując ich interesy wobec przedstawicieli rządów w Polsce i w Niemczech. Naszym statutowym celem jest pielęgnacja polskiej mowy i tradycji oraz praca na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego i integracji Polaków w Berlinie, przy zachowaniu naszej kulturowej tożsamości, co odpowiada postanowieniom „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”. Odnosimy na tym polu sukcesy, tworzymy silne więzi instytucjonalne i prywatne między Niemcami i Polakami. To najlepsza forma kształtowania dobrego wizerunku Polaków w Berlinie.

Drodzy Państwo!
Tradycyjny, polonijny Koncert Noworoczny jest okazją do spotkania w miłej, odświętnej atmosferze, Polaków i Polonii mieszkającej w Berlinie, z niemieckimi partnerami, przedstawicielami władz Berlina, z przedstawicielami Ambasady i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilku już lat w czasie Koncertu wyróżniamy najlepsze i najciekawsze projekty i działania Polonii i Polaków w Berlinie, przyznając nagrodę „Najlepszy z najlepszych”. Wielu z Państwa uczestniczyło w życiu kulturalnym Berlina, wielu aktywnie współtworzyło polską ofertę gospodarczą i kulturalną, tworzyło ją wspólnie z nami. Jestem przekonany, że w życiu kulturalnym miasta w roku 2019 byliśmy jako Polacy widoczni.
To jest nasz wspólny sukces.

Jako Zarząd Polskiej Rady zorganizowaliśmy imprezy, które wpisały się już na stałe do polonijnego kalendarza kulturalnego:
- Koncert Noworoczny
- Dzień Polonii
- Jesienny Festyn Rodzinny „Zabawa bez Granic”
- Spotkanie Wigilijne
- wyjazd na Kresy
- Bal Noworoczny dla członków i sympatyków Polskiej Rady

Szanowni Państwo!
Dzisiaj, pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali naszą działalność w 2019 roku. Wszystkie formy naszej działalności opierają się na społecznej pracy naszych członków i sympatyków Polskiej Rady, na waszej pracy.
Dziękuję każdemu z Was z osobna i wszystkim razem, za każdą godzinę waszego poświęcenia na rzec naszej wspólnoty. Mam nadzieję na dalszą naszą współpracę dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków mieszkających poza jej granicami, w Berlinie, na współpracę w dalszym umacnianiu naszych dobrych polsko-niemieckich stosunków.
Jest to nasz wspólny wkład w budowie silnej i szanowanej polskiej i europejskiej społeczności.
Osobno, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie finansowe otrzymane od Senatu RP, MSZ Polski, jak również od Urzędu Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów Rządu Federalnego Niemiec i Fundacji Polsko – Niemieckiej.
Liczymy na dalszą efektywną współpracę z Ambasadą i Konsulatem RP. w Berlinie, oraz wszystkimi instytucjami wspierającymi naszą polonijną działalność, zarówno tymi w Niemczech, jak i w Polsce.
Szczególnie gorąco dziękuję Burmistrzowi dzielnicy Reinickendorf Panu Frankowi Balcerowi oraz Pani Margareth Pawelski za wieloletnie wsparcie, przy organizacji " Dnia Polonii" na terenie Berlina dzielnicy Reinickendorf oraz objęcie przez Pana Burmistrza patronatem tegorocznego Koncertu Noworocznego.

Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Życzę wielu interesujących pomysłów i inicjatyw. Natomiast w życiu rodzinnym i zawodowym, pomyślności, szczęścia, zdrowia oraz dalszych sił do pracy w organizacjach polonijnych.

Życzę miłego wieczoru."

...
Copyright © Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.